Bezpłatne webinaria WAPRO ERP – webinaria z zakresu poszczególnych programów: WAPRO Online, WAPRO Aukcje, WAPRO B2B, WAPRO B2C


webinar

Bezpłatne webinaria

Organizowane są zarówno webinaria z zakresu poszczególnych programów WAPRO ERP jak i webinaria przekrojowe – tematyczne.

Celem webinariów jest zaprezentowanie ogólnej charakterystyki produktów oraz zarysu ich kluczowych funkcjonalności.

Prezentacje te realizowane są zdalnie, wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera wraz z głośnikami lub słuchawkami oraz dostępem do internetu. Webinaria rozpoczynają się o godzinie 10.00 a czas ich trwania wynosi 1-1,5h.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia