Czy drukarka Banach 3D poprawi wyniki uczniów i unowocześni Twoją szkołę?


W ostatnich latach cyfryzacja mocno wpłynęła na edukację i sposób kształcenia uczniów. Nieustanna pogoń za nowinkami technologicznymi dotyczy także szkół, w których zmienił się sposób prowadzenia zajęć oraz indywidualnego podejścia do uczniów. Przebodźcowani nowoczesnymi technologiami uczniowie potrzebują niestandardowego podejścia w nauczaniu, które rozbudzi w nich pasję do zdobywania wiedzy. Dlaczego druk 3D jest pomocnym narzędziem w zdominowanej przez smartfony i komputery szkole?

Wprowadź innowację do swojej szkoły

Kilka lat temu wprowadzenie do szkół komputerów oraz stworzenie pracowni komputerowych zrewolucjonizowało edukację. Dyrektorzy oraz nauczyciele zauważyli, że uczniowie uzyskują lepsze wyniki w momencie, gdy zajęcia dostosowane są do cyfrowych realiów życia dzieci i młodzieży. Obecnie praktycznie każda placówka oświatowa ma w swoim wyposażeniu pracownie komputerowe, rzutniki oraz tablice interaktywne. Czy to wystarczy, aby odpowiednio kształcić uczniów, którzy w przyszłości zostaną specjalistami i inżynierami? Szkoły widzą potrzebę rozwoju i zrewolucjonowania własnego podejścia, zarówno do sposobu przekazywanej wiedzy, jak i samych uczniów. Na jakich płaszczyznach szukać innowacji w typowej placówce oświatowej XXI wieku? Obecnie bardzo popularnym sposobem przekazywania wiedzy jest nauka przez doświadczenie. Uczniowie XXI wieku preferują pozyskiwanie wiedzy metodą projektu, eksperymentowania czy nawet nauki na własnych błędach. Odchodzi się od edukacji poprzez klasyczne przyswajanie definicji na poczet możliwości eksperymentowania i samodzielnego poznawania świata. Podobnie jak wprowadzenie do szkół komputerów zrewolucjonizowało model kształcenia, tak aktualnie druk 3D  (zmienia sposób przekazywania wiedzy na zajęciach). Druk 3D jest coraz bardziej dostępny i ma bardzo znaczący wpływ na wiele gałęzi przemysłu oraz funkcjonowania firm przyszłości. Dlatego już teraz powinniśmy kształcić uczniów w taki sposób, aby mogli się oni odnaleźć w rzeczywistości, którą napotkają po zakończeniu edukacji, czyli za 10-15 lat. Dzięki zastosowaniu drukarek 3D uczniowie od najmłodszych lat są w stanie rozwijać w sobie myślenie techniczne, przestrzenne i przede wszystkim umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie.

Nauka inna niż do tej pory

Druk 3D jest zaraz po komputeryzacji szkół kolejną rewolucją w nauczaniu. Z tego powodu stworzenie laboratoriów druku 3D w szkole jest naturalnym krokiem do lepszej edukacji dzieci i młodzieży. To nowe rozwiązanie, które pozwala na ogromne możliwości. Przede wszystkim umożliwia zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez wprowadzenie nowej metody nauczania na zajęciach. W oparciu o drukarkę 3D bez większych problemów można przygotować zajęcia z każdego przedmiotu, które będą zgodne z podstawą programową. Dzięki modelom stworzonym dzięki drukarce 3D nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych. Uczniowie lepiej zrozumieją i zapamiętają przekazywaną wiedzę – szkolna drukarka 3D pozwala na odtworzenie na zajęciach m.in. historycznych artefaktów, części ludzkiego ciała, przekroju brył czy też skali wielkości cząsteczek chemicznych. Trójwymiarowe modele pomogą w nauce matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, a nawet języka polskiego. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia nauczyciela, który przygotowuje zajęcia. Wykorzystując druk 3D, szkoły mogą jeszcze lepiej kształcić przyszłych olimpijczyków, absolwentów i przede wszystkim inżynierów przyszłości. Równolegle do korzystania z bazy gotowych projektów 3D można wprowadzić w szkole nauczanie projektowania dedykowanego drukowi 3D. Uczniowie na zajęciach informatyki, wykorzystując darmowe oprogramowanie do projektowania, mogą tworzyć nowatorskie pomoce dydaktyczne, które następnie zostaną wykorzystane na zajęciach przedmiotowych. Obecność laboratorium druku 3D w placówce oświatowej podnosi jej rangę w oczach uczniów, nauczycieli i przede wszystkim rodziców, którzy od szkoły oczekują efektywnego przekazywania wiedzy.

SPEcjalne wykorzystanie druku 3D w terapii

Drukarka 3D to niezawodne narzędzie, które daje duże spektrum możliwości nauczycielom, pracującym na co dzień z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie druku 3D  można z powodzeniem wykorzystać zarówno w placówkach specjalnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, jak i w klasach, w których mamy pojedyncze przypadki uczniów ze SPE. Wykorzystanie gotowych modeli 3D dedykowanych SPE pozwala nauczycielom oraz ich uczniom ulepszyć efekty codziennej pracy na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Mnogość projektów 3D dedykowanych m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ADD, ADHD, dysleksji czy też uczniom niewidomym i niedowidzącym pomaga w taki sposób stworzyć zajęcia, aby efektywnie zaktywizować uczniów.

Dyrektorze, nie wydawaj pieniędzy. Inwestuj!

Czy w Twojej szkole zdarzało się, że nauczyciele nie mieli dostatecznej ilości pomocy dydaktycznych potrzebnych na swoje zajęcia? Za pomocą druku 3D każdy nauczyciel może wydrukować pomoc dydaktyczną w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Nauczyciel matematyki wydrukuje 20 ostrosłupów i rozda wszystkim uczniom, tłumacząc, jak wyliczyć pole oraz gdzie znajduje się wysokość boków. Każda placówka, która w swojej szkole stworzy laboratorium druku 3D, otrzymuje dostęp do dedykowanej platformy projektów 3D podzielonych na odpowiednie przedmioty. O drukarce 3D należy myśleć jak o szkolnym ksero. Nauczyciel za pośrednictwem gotowego projektu drukuje pomoce dydaktyczne na swoje zajęcia. Jedynym kosztem, jaki ponosi szkoła, to koszt materiału do druku (filament), a wydrukowanie jednej pomocy (w zależności od wielkości) to zwykle kilkadziesiąt groszy. Warto też wspomnieć, że finansowanie drukarek 3D można pozyskać za pomocą dotacji. Stworzenie laboratorium druku 3D w placówce można sfinansować za pomocą licznych dotacji regionalnych oraz ogólnopolskich, takich jak np. „Aktywna Tablica 2021 ”, czyli rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK. Druk 3D to innowacyjne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie placówek oświatowych. Właściwie wykorzystany pozwala rozwijać kluczowe kompetencje w rozwoju dzieci i młodzieży, przy okazji minimalizując dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych.

Drukarka dostępna jest pod adresem

https://swiatprogramow.pl/drukarka-banach-3d.html

Szczegółowe informacje na temat finansowania drukarek i długopisów 3D znajdują się na stronie Aktywna Tablica.