Dlaczego warto kupić tej Jesieni Uwagę Słuchową producenta YDP


Miło nam poinformować, iż od dnia 1 października 2016 Innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oparty na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa – Uwaga Słuchowa został objęty specjalną ofertą cenową.

Uwaga Słuchowa to innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oparty na założeniach metody profesora Alfreda Tomatisa. Jest to produkt wielonarzędziowy składający się m.in. z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii.  Jako jedyny na rynku składa się on z zestawu stacjonarnego oraz mobilnego zestawu domowego, które zintegrowane są poprzez zaawansowaną aplikację.

Zestaw stacjonarny służy do przeprowadzenia diagnozy oraz  terapii w gabinecie terapeuty, natomiast przy użyciu zestawu domowego  można ją kontynuować w domowym zaciszu. Terapia polega na systematycznym odsłuchiwaniu  przez pacjenta za pośrednictwem słuchawek  powietrzno-kostnych ,  specjalnie wyselekcjonowanego materiału dźwiękowego  o zmiennej częstotliwości, co wpływa na jakość przetwarzania słuchowego.

Kilka słów o metodzie

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej.

Terapia metodą opracowaną przez profesora Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców i samego dziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percep­cji słuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić na innych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty.

Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Może służyć nie tylko osobom pozostającym w normie intelektualno-motorycznej, ale także tym ze spe­cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Terapia pomaga pokonać takie trudności jak:

 • zaburzenia językowe (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji),
 • kłopoty z komunikacją i koncentracją,
 • trudności w nauce,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia zachowania (np. ADHD, autyzm, zespół Downa i inne zespoły genetyczne),
 • zaburzenia głosu spowodowane jego nieprawidłowym używaniem,
 • stres, depresja,
 • trudności w przyswajaniu języków obcych (działanie wspomagające).

Struktura zestawu Uwaga Słuchowa:

ZESTAW STACJONARNY:

 • dedykowany laptop,
 • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty,
 • aplikacja terapeuty wraz z podręcznikiem użytkownika w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii,
 • zestaw czterech zintegrowanych słuchawek powietrzno-kostnych,
 • przewodnik metodyczny i instrukcja instalacji,
 • mikrofon pulpitowy wraz z dodatkowymi osłonkami,
 • opaska do testu uwagi słuchowej wewnętrznej,
 • dwa kable USB,
 • listwa przeciwprzepięciowa,
 • umowa licencyjna na czas nieokreślony wraz z dokumentem gwarancyjnym.

ZESTAW DOMOWY:

 • aplikacja ucznia – oprogramowanie wraz z instrukcją,
 • dedykowany interfejs foniczny do iPod touch wraz ze zintegrowanymi słuchawkami powietrzno-kostnymi,
 • odtwarzacz multimedialny iPod touch wraz ze specjalną obudową na ramię,
 • router.

Zalety zestawu UWAGA SŁUCHOWA:

 • system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,
 • zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,
 • aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu treningowego,
 • porównanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,
 • możliwość zaangażowania rodziców w terapię,
 • produkt używany w terapii dzieci a także w pracy z dorosłymi,
 • szeroki zakres wsparcia merytorycznego w postaci profesjonalnego szkolenia i porad konsultantów,
 • kompleksowy serwis techniczny po zakupie, obejmujący instalację i wdrożenie sprzętu oraz przeszkolenie techniczne klienta,
 • wysoka jakość potwierdzona uzyskaniem certyfikatu Apple,
 • atrakcyjna cena i możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że pro­dukt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bez­pieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpie­czeństwo użytkowania.

System UWAGA SŁUCHOWA jest przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

Oferta specjalna:34 800 PLN *wraz z licencją na czas nieokreślony

cena regularna zestawu: 43 500 PLN

Cena obejmuje dostawę i instalację sprzętu u klienta!

Oferta dodatkowa:

•             zestaw do terapii domowej UWAGA SŁUCHOWA 3 999 zł* 2 999 zł brutto *

•             Dodatkowe, zapasowe słuchawki do zestawu domowego 1 499 zł**

•             6-dniowe szkolenie z metody prof. Alfreda Tomatisa I poziom 6 100 zł**

•             6-dniowe szkolenie z metody prof. Alfreda Tomatisa II poziom 6 100 zł**

Oferta ważna do 30.11.2016 i obejmuje ograniczoną ilość zestawów .

Zapraszamy do naszego sklepu: www.swiatprogramow.pl

Zdjęcia i filmy

printscreen 1printscreen 2printscreen 3printscreen 4