Eduterapeutica Dysleksja – dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu


Diagnoza dysleksji – na co zwrócić uwagę obserwując uczniów

 

 

Jak rozpoznać pierwsze symptomy dysfunkcji rozwojowych podczas zajęć lekcyjnych? Przedstawiamy 11 zachowań, na które warto zwrócić uwagę.

 

Pierwsze objawy dysleksji można zauważyć już u dzieci w wieku przedszkolnym. Wtedy pojawiają się pierwsze zaburzenia parcjalne na przykład orientacji w schemacie własnego ciała, spostrzegania, percepcji słuchowej, koordynacji psychoruchowej, pamięci bezpośredniej, funkcji językowej itd. Oczywiście nie można wówczas diagnozować dziecka, pierwsze diagnozy przeprowadzane są u dziesięcioletnich dzieci.

Nauczyciele muszą być jednak czujni, uwrażliwieni na pojawiające się już wcześniej sygnały. Z doświadczenia wiedzą, jak trudno znaleźć odpowiednie narzędzia diagnostyczne, zwykle są to obszerne, szczegółowe testy, wymagające wiele czasu. Z drugiej strony nie jest potrzebna aż tak szczegółowa diagnoza, a jedynie dostrzec problem by wiedzieć jak pomóc dziecku i jego rodzicom. To głównie na nich spadnie obowiązek żmudnych ćwiczeń.

11 zachowań sugerujących dysleksję ucznia

– Nie potrafi stać na jednej nodze.
– Nie potrafi rzucać i łapać piłki.
– Nie zawiązuje kokardki.
– Ma wadę wymowy.
– Ma problem z zapamiętaniem wierszyka.
– Przekręcanie słów, myli ich znaczenia.
– Ma problem z budowaniem z klocków wg wzoru.
– Oburęczność.
– Problem ze wskazaniem prawej, lewej strony w obrębie własnego ciała.
– Niechętnie czyta, głoskuje.
– Nie wykazuje gotowości do nauki pisania.

Niepokój powinno wzbudzić występowanie nawet jednego z wymienionych wyżej symptomów, szczególnie u dzieci, których rozwój intelektualny i fizyczny przebiega prawidłowo. Oczywiście należy wówczas, uważnie obserwować dziecko, rozmawiać z rodzicami, należy pamiętać, że oni najlepiej znają swoje dziecko. Warto skonsultować się również ze specjalistą na przykład logopedą. A co najważniejsze, zacząć ćwiczyć i koniecznie zaangażować rodziców w pomoc dziecku. Jednak należy pamiętać, że nie każde zachowanie odbiegające od normy musi oznaczać dysleksję. Warto w takich sytuacjach wspomóc się prostymi narzędziami, które umożliwiają przeprowadzenie wstępnej diagnozy dysleksji przy pomocy programu Eduterapeutica Dysleksja