Hitobito GoPlay już dostępne!


Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor Hitobito informuje, iż wprowadziliśmy do swojej oferty nowe produkty Hitobito GOPlay, ze względu na spore zainteresowanie od Państwa.

Seria GoPlay – otwarta licencja dla placówki edukacyjnej

 • Dla dzieci w wieku 5-6 lat
 • W zabawie rozwija umiejętności szkolne
 • Przekracza granice i łączy świat wirtualny ze światem realnym
 • Zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Praca indywidualna, w małych zespołach i w całej grupie
 • Otwarta na inwencję nauczyciela
 • Daje nauczycielowi kontrolę nad częścią multimedialną

GoPlay to zestaw pomocy dydaktycznych i wykorzystujących je scenariuszy przeznaczonych na zajęcia z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi, przede wszystkim w przedszkolnych i szkolnych „zerówkach”. Pozwala rozwijać w zabawie umiejętności przygotowujące do szkoły, wykorzystując do tego wzajemne interakcje dzieci i związane z tym emocje.

Seria wykorzystuje technologię i multimedia, ale jeszcze częściej korzysta z dużych i małych pomocy do pracy grupowej – na podłodze lub w małych zespołach – na stoliku. W zabawę włączamy też samą przestrzeń wokół nas – zarówno w salach przedszkolnych jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temu dzieci w sposób organiczny i jednoczesny rozwijają swoje umiejętności percepcyjne i ruchowe, społeczne i emocjonalne, motoryczne i technologiczne.

Seria obejmuje następujące części:

W zestawie taniej – 2900 zł

Łączymy zamiast dzielić

GoPlay to seria hybrydowa, czyli łącząca w sobie zasoby multimedialne oraz „analogowe” zasoby tradycyjne i odpowiednie metody ich wykorzystania z dziećmi. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do zwykłego zsumowania tych zasobów i działań – obie formy przenikają się i łączą, dzięki czemu świat cyfrowy nie jest dla dzieci czymś osobnym – wkracza w przestrzeń klasy i w akcje wykonywane przez dzieci w świecie realnym.

Tablice multimedialne, chociaż coraz częściej są dostępne w przedszkolach nie pozwalają na jednoczesny dostęp całej klasy, dlatego często stosujemy multimedia sterowane przez nauczyciela (nauczyciel decyduje o dynamice i częściowo o treści wydarzeń) – takie podejście nie pozostawia dzieci samych z technologią i jednocześnie zachowuje czynną rolę nauczyciela.

Jesteśmy otwarci

Chociaż przygotowane zostały gotowe scenariusze, to zasoby serii, zarówno tradycyjne jak i wirtualne są otwarte na nowe pomysły nauczycieli i dzieci, dając nieskończone możliwości tworzenia nowych zajęć.

Z jakich zasobów składa się seria?

Seria GoPlay obejmuje następujące typy zasobów:

 • Scenariusze zajęć obejmujące różne typy aktywności indywidualnych, zespołowych oraz angażujących całą grupę dzieci
 • Mniejsze elementy kartonowe do pracy na stolikach
 • Większe elementy kartonowe, nacinane i dziurkowane do pracy na podłodze
 • Inne elementy takie jak: plansze stołowe, plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie
 • Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw
 • Gry i zabawy multimedialne

Czy program będzie rozwijany?

Aplikacja obejmująca multimedia, zasoby do samodzielnego wydrukowania, poradniki i scenariusze będzie uzupełniana i aktualizowana.

Licencja, czyli co mi wolno, a czego nie

Licencja jest:

 • bezterminowa i obejmuje całą placówkę edukacyjną;
 • pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w tej placówce;
 • pozwala też na drukowanie i kopiowanie na użytek placówki materiałów do wydruku zamieszczonych w programie,
 • daje dostęp do aktualizacji i uzupełnień aplikacji oraz zasobów.

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania sprzętowe to komputer z systemem Windows 7/10 posiadający:

 • rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli)
 • źródło dźwięku

Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi.

GoPlay Rozumiem i mówię – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z rysunkami do tworzenia opowiadań
 • 2 duże kostki do gry z kolorowymi kropkami do losowania elementów kartonowych
 • Po 3 czarne i białe kamienie do losowania
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

Zestaw rozwija umiejętności związane z mową i pismem wykorzystując do tego zabawy i gry przenikające świat wirtualny i realny. Komunikacja to nie tylko słowa i zdania, ale też umowne dźwięki, gesty, znaki i symbole, które są łatwo przyswajane przez przedszkolaki, a jednocześnie przygotowują do znacznie trudniejszego przyswojenia pisma jako umownego i symbolicznego sposobu komunikacji wizualnej.

Autorzy nie zapomnieli też o rozumieniu przekazu językowego – dzieci ćwiczą budowanie złożonych przekazów z prostych elementów o ustalonym znaczeniu, uczą się podstaw logiki i odróżniania prawdy od fałszu.

GoPlay Spostrzegam i rozpoznaję – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm do wyciśnięcia, z dużymi i małymi kształtami w 6 pastelowych kolorach
 • 6 kostek do gry do losowania kolorów
 • Po 12 czarnych i białych kamieni do gier i ćwiczeń pamięci wzrokowej
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

Zestaw rozwija percepcję wzrokową, spostrzegawczość i komunikację w zakresie wizualnym wykorzytując do tego zabawy rozgrywane w realnej przestrzeni sali przedszkolnej z udziałem interaktywnych multimediów. Dzieci uczą się rozrózniać, wyszukiwać, zapamiętywać układy, znajdować sekwencje: znaków, kolorów, rozmiarów, kierunków lub deseni zanurzonych w odpowiednich do wieku przedszkolaków fabułach. Mimo udziału elementów wirtualnych większość działań rozgrywanych jest przy pomocy realnych przedmiotów – elemntów kartonowych, klocków, kamyków, którymi dziaci manipulują łącząc percepcję wzrokową z dotykiem oraz odczuwaniem pozycji ciała i jego ruchu.

GoPlay Liczę i rozwiązuję – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia
 • 1 duża i 6 małych kości do gry
 • Plansza A2
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

W zestawie znalazły się gry, zabawy i scenariusze rozwijające podstawowe umiejętności matematyczne ułatwiające dziciom rozijanie myślenia operacyjnego. Dzieci korzystają z elementów konkretnych nie tyle w zakresie samej fabuły, co przede wszystkim w zakresie możliwości manipulowania. Manipulować można elementami w materialnej postaci kartoników, klocków, kostek, kamieni i grupujacych je sznurków (z możliwością nadania koljności), woreczków, pudełek jak i w ich wirtualnych odpowiednikach pojawiających się na tablicy multimedialnej lub mniejszych urządzeniach dotykowych (jeżeli są dostępne).

GoPlay Buduję i tworzę – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami do budowania postaci i miejsc
 • 4 wiązki sznurków w 6 kolorach
 • Duży papier origami 20 na 20 cm s 30 kolorach
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

Choć może się wydawać, że mówienie o umiejętnościach technicznych i inżynierskich przedszkolaków jest nieadekwatne do ich etapu rozwojowego, to jednak podstawy takich właśnie umiejętności kształtują się już w najmłodszych latach życia. Kształtowanie umiejętności budowania złożonych statytycznych i dynamicznych układów skłądających się z najprostszych elementów warto połączyć z kształtowanie postaw – chęci i ciekawości budowania połaczonego z eksperymentowaniem. Nawet jeżeli skutkiem eksperymentu będzie piękna katastrofa – to właśnie zrozumienie własnych błędów jest często najlepszą nauką.

GoPlay Dbam i szanuję – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm – odpady i kosze do segrgowania
 • 10 lmnianych woreczków do przechowywania elementów kartonowych
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

Dbałość o otoczenie – zarówno o porządkek w salach przedszkolnych jak i porządek w szerszym zakresie kształtuje się od najmłodszych lat. Nawyki i postawy warto rozwijać właśnie w przedszkolu, żeby dzieci wkraczające w wiek szkolny były już przygotowane do postawy odpowiedzialnej wobec kolegów, rodziny, szkoły i szerzej patrząc – społeczeństwa. Nie zawsze wymaga to osobnych zabaw. Nawyki można kształtować przy okazji rutynowych czynności i innych zajęć. Dzieci uczą się też w najprostszych zanbawach rozumienia ograniczenia zasobów i odnawialności zasobów.

GoPlay Współdziałam i czuję – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z symbolicznymi twarzami (6 dużych, 72 małe twarze)
 • Naklejki na twarze (240 sztuk)
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy i plansz do wydrukowania

Współdziałanie w grupie rówieśniczej to jedna z podstawowych umiejętności szkolnych i życiowych, dlatego warto ją rozwijać już w przedszkolu. Umiejętności rozpoznawania emocji koleżanek i kolegów, a także wyrażania i uświadamiania własnych emocji można kształtować w sposób integralny jako element wszystkich przedszkolnych zabaw.

GoPlay Gram i planuję – 490 zł

Zawartość zestawu:

 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementami gier i zabaw do wyciśnięcia
 • 12 drewnianych pionków i 6 kości do gry
 • Plansza A2
 • 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych
 • 50 kart pracy di plansz do wydrukowania

Myślenie strategiczne i algorytmiczne to jedne z ważniejszych umiejętności we współczesnym świecie (choć zapewne były ważne od początków ludzkości). Jak rozwijać takie umiejętności wśród przedszkolaków? Postanowiliśmy unikać nadmiernej cyfryzacji modnego, ale wąskiego „kodowania” i zbyt trudnych problemów. Zaczynamy od podstaw i to zwykle „analogowo” w prostych grach i zabawach, z dużym udziałem faktycznego ruchu samych dzieci wykonujących algorytmy i sprawdzających skuteczność przyjętych strategii. Jednak podstawy te są wbrew pozorom głębokie, sięgające w skrajnie uproszczony sposób do zasadniczych problemów poważnych gier i samej informatyki.

Produkty GoPlay dostępne są pod adresem:

https://swiatprogramow.pl/product/search?query=hitobito+goplay