MOC EMOCJI PRO poziom 2 dla klas 4-8 JUŻ W SPRZEDAŻY!


Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor Nowa Era miło nam poinformować, iż dostępna jest już w sprzedaży długo oczekiwana tegoroczna nowość jaką jest Moc emocji Poziom 2 dla klas 4-8!

Moc Emocji Pro to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy edukacyjno-socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10-15 lat.

Zapewni doskonałe wsparcie dla wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach 4-8 szkół podstawowych w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Ze względu na tematykę poruszaną w materiale będzie pomocny w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych, w tym w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, emocjach, wyzwaniach typowych dla okresu dojrzewania czy zagrożeniach typu cyberprzemoc.

To także narzędzie do pracy z uczniami potrzebującymi psychoterapii. Program charakteryzuje się szerokim zasięgiem i dlatego może być wykorzystywany do wspierania pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Program ten spełnia wymagania „Active Board 2020-24” dla szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program wspiera nauczycieli i wychowawców w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego. Pomaga identyfikować i skutecznie zaspokajać potrzeby rozwojowe uczniów w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.

Moc Emocji PRO Poziom 2 to także doskonała pomoc na kursach eksperckich z zakresu psychologii i pomocy dydaktycznych.

Ze względu na szeroki zasięg program może być z powodzeniem wykorzystywany jako pomoc w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.