Moc Emocji – recenzja programu Pani pedagog zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej


Dom Handlowy Oprogramowania jako wieloletni dystrybutor programów edukacyjnych postanowił sprawdzić jak naszą ofertę odbierają i jak na niej pracują nasi klienci. Poprosiliśmy zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową, aby napisała recenzję produktu Nowej Ery Moc Emocji. Poniżej przedstawiamy atuty programu i krótkie podsumowanie według Pani Pedagog, której bardzo dziękujemy za rzetelne podejście do tematu.

„Atutami programu jest stała struktura zajęć, zapewniająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa, różnorodności metod i form pracy, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość podjęcia dyskusji, odgrywać scenki, brać udział w grach i zabawach zespołowych monitorowanych przez prowadzącego oraz wykonać zadania indywidualnie i grupowe w kartach pracy.

Znaczącym atutem programu jest praca krok po kroku nad kompetencjami społeczno-emocjonalnymi skoncentrowanymi w czterech obszarach : JA, TY, WY, ONI.

Obszar JA obejmuje:

  • zakres samowiedzy, a w tym m.in. umiejętności rozpoznawania własnych emocji, świadomość tego, co wywołuje napięcie, spójność myślenia i uczuć,
  • zakres relatywizacji – świadomość tego, że wszystko ma dobre i złe strony, akceptacja stwierdzenia „każdy ma swój gust”,
  • zakres pewność siebie – pozytywne myślenie, dzielenie się emocjami, bycie dumnym z siebie,
  • zakres panowanie nad sobą – umiejętność pohamowania się, siła wyobraźni,
  • zakres świadome dokonywanie wyborów, najpierw myślenie potem działanie, odpowiedzialność.

Obszar TY obejmuje: stawianie siebie w pozycji innej osoby – uważne patrzenie i słuchanie, empatia.

Obszar MY obejmuje:

  • pracę z różnicami – świadomość tego, że każdy jest inny, dostrzeganie różnić,
  • liczenie się z innymi – właściwe formy zachowania, emocje innych osób, wiedza o tym czym jest zaufanie,
  • poczucie własnej wartości – odpowiednia reakcja na dokuczanie, stawanie w obronie innej osoby,
  • wspólna praca i zabawa- odpowiednie zwracanie uwagi na Siebie, radzenie sobie z odrzuceniem, wyrażanie i przyjmowanie krytyki.

Obszar ONI obejmuje: postępowanie z informacjami pochodzącymi z mediów, zasady zachowania w Internecie, mechanizm działania reklamy.

Program autorstwa Katarzyny Stryjek, Katarzyny Góry, Justyny Jonac, Radosława Kaczana i Piotra Rycielskiego „Moc Emocji” przeznaczony jest dla uczniów w przedziale wiekowym 6-10 lat i stanowi dokładny opis treści nauczania, zorganizowanych w sposób funkcjonalny, precyzuje wizję ucznia w poszczególnym przedziale wiekowym. Jednocześnie pozostawia duży margines na uwzględnienie potrzeb i możliwości konkretnego zespołu uczniowskiego.

Pracując w oparciu o ten program dzieci uczą się zrozumienia siebie i innych oraz tego, w jaki sposób kierować własnymi zachowaniami i budować pozytywny obraz siebie. Program zapewni każdemu kreatywnemu prowadzącemu wskazówki do sporządzenia planu pracy, uwzględniającego potrzeby i możliwości konkretnej grupy wiekowej.”

Mamy nadzieję że to pomoże Państwu podjąć decyzję o zakupie programu w naszym sklepie internetowym:

https://swiatprogramow.pl/moc-emocji.html