mTalent Percepcja Słuchowa firmy Learnetic jako narzędzie do wspomagania i usprawniania percepcji słuchowej


Dom Handlowy Oprogramowania pragnie przedstawić program Percepcja Słuchowa firmy Learnetic. Posiadamy go  w naszej ofercie uważamy, że jest bardzo pomocny przy usprawnianiu percepcji słuchowej u dzieci. Pokrótce co to jest ta Percepcja słuchowa.

Percepcja słuchowa to:

Proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków.

Na percepcję słuchową składają się:

 • słuch fizjologiczny – możliwość słyszenia dźwięków z otoczenia za pomocą narządu słuchu,
 • słuch fonematyczny (słuch fonemowy, mowny) – zdolność do rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy (najmniejszych elementów składowych wyrazów, czyli fonemów),
 • analiza słuchowa – umiejętność wyodrębniania z potoku mowy: zdań, w zdaniach wyrazów, w wyrazach sylab, a w sylabach głosek z zachowaniem ich kolejności,
 • synteza słuchowa – scalanie głosek, sylab i wyrazów w określone, złożone układy słuchowe,
 • pamięć słuchowa – pamięć długości wyrazów (liczby sylab i głosek oraz ich kolejność w wyrazie) oraz zdolność zatrzymywania w pamięci ciągów wyrazów (dni tygodnia, nazwy miesięcy po kolei, wiersze, piosenki).

źródło: Bogdanowicz M., Adryjanek A., „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”

Jak wiemy współczesne programy na komputerze są narzędziami, które pozwalają na wielokrotne ćwiczenie tej samej umiejętności oraz wyćwiczenie jej do zadowalającego poziomu, dając jednocześnie kontrolę dla terapeuty, rodzica  i samokontrolę wykonywanych działań przez dziecko, przez co pozytywnie wpływa na komfort psychiczny dziecka. Często wśród dzieci widzimy niechęć do ćwiczeń, w przełamaniu niej pomocny będzie program , dzięki nowej technologi stwarzając nieograniczone możliwości.

Poniżej przedstawimy Państwu parę zalet programu, które w swej recenzji zawarła

Pani Dr.Maria Faściszewska Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Neurologopeda, surdologopeda pracujący w PPP numer 7 w Gdańsku:

 1. Indywidualizacja. Metody, które są dynamiczne i elastyczne, można je dopasować do możliwości i preferencji ucznia. Możliwość wyboru wśród dostępnych materiałów tych, które odpowiadają własnym potrzebom i stylom uczenia się.

Program Percepcji słuchowej stwarza takie możliwości, a wręcz narzuca i zachęca do takiego podejmowania działań terapeutycznych. Program bowiem przeznaczony jest do pracy z dzieckiem/dziećmi pod kontrolą terapeuty, który dobiera rodzaj, liczbę i poziom wykonywanych zadań indywidualnie do dziecka/dzieci. Nauczyciel/ Terapeuta powinien zawsze dopasować zadania do możliwości rozwojowych i psychofizycznych dziecka, do jego wydolności, stopniując poziom stawianych przed nim trudności.

 1. Atrakcyjność przekazywania treści. Dzięki różnorodnym formom prezentacji ćwiczenia są chętniej wykonywane przez dzieci, a co za tym idzie treści lepiej zapamiętywane.

Atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy w programie Percepcja słuchowa, tzn. bogata i ciekawa, ale jednocześnie jednoznaczna grafika, dwie wersje transkrypcji poleceń (audio i tekstowa), duża ilość efektów dźwiękowych motywuje do samodzielnego wykonywania zadań przez dziecko. Program Percepcja słuchowa stanowi również cenne źródło wsparcia dla Nauczyciela/ Terapeuty, gdyż zawiera ponad 500 ekranów interaktywnych, ale również ponad 100 kart pracy, łatwych do wydrukowania, które mogą stanowić uzupełnienie i kontynuację pracy w domu.

Aplikacja angażuje jednocześnie różne zmysły dziecka (wzrok, dotyk, a nawet ruch), choć najbardziej skupia się na wykorzystaniu funkcji słuchowych, pozwala to na uruchomienie mechanizmów kompensujących. Zastosowano również zasadę znacznego zróżnicowania w stosowaniu określonej liczby informacji, tzn. ekrany zawierają większa lub mniejszą liczbę informacji wizualnej, czy też dźwiękowej (Siemieniecki, 2005, s. 25), co pozwala na jak najlepsze dobranie oddziaływania na dziecko z określonym stopniem deficytu, czy przejawianych trudności.

 1. Aktywizacja ucznia. Zwiększenie zdolności postrzegania i koncentracji. Możliwość kontrolowania i monitorowania tempa uczenia się, rozwijania/ doskonalenia umiejętności.

Dużym atutem programu Percepcja słuchowa jest czterostopniowy system motywacyjny, który ma za zdanie raportować postępy dziecka, ale jednocześnie dostarczać mu wzmocnień pozytywnych. Pierwszym są dźwięki pośrednie sygnalizujące dobrze lub źle udzieloną odpowiedź, drugim progres graficzny na dole ekranu, trzecim raport z wykonania danej jednostki terapeutycznej, czwartym są animacje ukazujące się po wykonaniu ćwiczenia w 100%. Program został w ten sposób skonstruowany, że w przypadku udzielania błędnej odpowiedzi dziecko samo musi znaleźć błąd i dokonać korekty. Warto podkreślić to fakt, że niektóre z animacji zostały wymyślone przez dzieci, a następnie narysowane i zaanimowane według tych projektów.

 1. Zwiększenie efektywności uczenia się/korygowania i kompensowania oraz trwałości efektów nauczania/ terapii. Oddziaływania na sferę poznawczą i emocjonalną poprzez interakcje.

Ćwiczenia zostały tak skonstruowane by odnosiły się do sytuacji znanych dziecku, by ekrany i ćwiczenia na nich zawarte zaciekawiły dziecko i jednocześnie dostarczyły mu przyjemności. Ćwiczenia, zwłaszcza dla młodszych dzieci, oparte są na materiale obrazkowym, a dla starszych na materiale literowym. Część programu Percepcja słuchowa (Zabawy słuchowe) ma pobudzić dziecko do tworzenia przestrzennych wyobrażeń słuchowo- wzrokowych oraz ruchowo- słuchowych.

 1. Nauka zdrowej rywalizacji. Rozwianie pozytywnych cech charakteru: dokładności, cierpliwości, wytrwałości.

Dziecko uczy się cierpliwości, gdyż musi poczekać na wysłuchanie polecenia do końca i dopiero wtedy może wykonać ćwiczenie. W programie Percepcja słuchowa zostały również przygotowane ćwiczenia, w których może brać udział dwójka dzieci, czy też nauczyciel/terapeuta i dziecko i rywalizować ze sobą o szybsze czy też dokładniejsze wykonanie ćwiczenia.

 1. Ćwiczenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, uczenie współpracy.

W programie zostały zawarte również ćwiczenia dotyczące prozodii i rozumienia emocji wyrażonych głosem. Ich celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących prozodycznych cech mowy, gdzie dźwięki różnicowane są pod kątem wysokości i długości trwania. Dużym atutem programu jest również dołączony mikrofon, który pozwala na nagrywanie i odsłuchiwanie swojego głosu.

 1. Odnalezienie swoich mocnych stron. Poszerzanie horyzontów.

W programie znajdują się zadania o różnym stopniu trudności, co pozwala na zindywidualizowanie pracy z dzieckiem, ale jednocześnie pozwala na odnalezienie i odkrycie jego mocnych stron. Jednocześnie obsługa programu jest intuicyjna i przejrzysta, co ułatwia dziecku i terapeucie poruszanie się po programie. W programie duży nacisk został położony na podkreślenie sukcesów dziecka, poprzez sygnały dźwiękowe i animacje.

 1. Przywracanie wiary w siebie. Program oferuje i wspomaga doświadczenia sukcesu, stwarza również poczucie bezpieczeństwa. Dziecko może być w swoich działaniach samodzielne i niezależne.

W przypadku uczniów zastosowanie technologii komputerowej wpływa na stworzenie bezpiecznego środowiska terapeutycznego, program jest cierpliwy, nie krytykuje, pozwala na przyswojenie i powtórzenie wiadomości. Działa to motywująco na dziecko i przywraca mu wiarę w siebie. Dzięki wykorzystaniu w terapii programów komputerowych zajęcia terapeutyczne są mniej męczące dla dziecka (Krasowicz-Kupis, 2009, s. 211).

Program Percepcja Słuchowa wychodzi według tych zalet naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów, nauczycieli terapeutów, dając nowe spojrzenie na terapię.

Dokładny opis co zawiera i jak wygląda Percepcja Słuchowa znajdziesz w naszym sklepie internetowym:

https://swiatprogramow.pl/mtalent-percepcja-sluchowa.html

Zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami, nasz dział handlowy czeka na pytania od Państwa pod numerem telefonu 228641313 lub na e-mailu dho@dho.com.pl