Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – idealna pomoc dla Twojej szkoły


Informujemy i przypominamy, że do 14 czerwca 2019 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie MEN. PAKIETY PROGRAMÓW Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ jako bezterminowe licencje dla nauczycieli, doskonale nadają się do tego, aby starać się o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. Szkolne Laboratoria 2019 to kolejna odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia uczniów. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu szkoły i gminy. 

Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka do zainteresowania sie tą dotacją i naszymi produktami, bo jest to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki przy użyciu tabletu, smartfona, tablicy lub monitora interaktywnego.

Szczegółowe informacje przedstawiamy w naszym sklepie:

https://www.swiatprogramow.pl/multimedialne-pracownie-przedmiotowe-mpp-pakiet-matematyczno-przyrodniczy-matematyka-biologia-chemia-fizyka.html

https://www.swiatprogramow.pl/multimedialne-pracownie-przedmiotowe-mpp-pakiet-przyrodniczy-biologia-chemia-fizyka.html