Nowość Learnetica dostępna pod koniec sierpnia to seria Interaktywne Plansze Przyrodnicze.


Jako że ruszyły środki z rezerwy oświatowej 2020 na pracownie przyrodnicze (matematyczne, chemiczne),

Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor przypomnieć o ofercie skierowanej właśnie do pracowni szkolnych:

Pozycja warta uwagi dla szkół ale dostępna pod koniec sierpnia to seria Interaktywne Plansze Przyrodnicze.

To wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo,

skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia.

IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

 

Korzystając z Interaktywnych Plansz Przyrodniczych , nauczyciel może wprowadzić nowy temat lub zagadnienie, które zaprezentowane w podręczniku w „płaskiej formie” może być dla ucznia trudne do zrozumienia. Wysoka interaktywność zasobów pozwala uczniom w sposób aktywny, obrazowy i niemal namacalny zapoznać się z prezentowanymi treściami, które często bywają dla nich abstrakcyjne.

Wiele plansz nauczyciel może wykorzystać jako podsumowanie wcześniej omawianych zagadnień. Możliwość ukrywania i pokazywania elementów planszy może być wykorzystana do zweryfikowania wiedzy ucznia, zadawania pytań otwartych i pracy grupowej.

Nauczyciel może użyć plansz, aby jeszcze lepiej pokazać uczniom, że nauka jest obecna w ich codziennym życiu i zachęcić ich do bardziej wnikliwego obserwowania otaczającego świata.

Nauczyciel może zapraszać uczniów do wspólnego korzystania z zasobów interaktywnych. Pomaga to wzbudzić zainteresowanie uczniów, zachęca ich do stawiania dalszych pytań, dokonywania obserwacji i wyciągania wniosków.

Cennik ważny w momencie pojawienia się produktu:

 Biologia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
Chemia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
 Fizyka 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
 Geografia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)