Jakie wnioski może zdalnie złożyć pracownik za pośrednictwem portalu pracowniczego?

Pracownicy, za pośrednictwem Portalu, mogą zdalnie składać następujące wnioski elektroniczne:

 • wniosek o telepracę – po wprowadzeniu na portal pracowniczy wniosek trafia do przełożonego. Ten akceptuje go lub odrzuca, dzięki czemu wiadomo w jakiej formie pracownik będzie pracował danego dnia. Zazwyczaj firmy limitują ilość telepracy w ciągu danego miesiąca. W obliczu panującej właśnie epidemii koronawirusa jest to najprawdopodobniej najczęściej składany obecnie wniosek;
 • wniosek o urlop – pracownik, po przeanalizowaniu, ile dni urlopowych ma jeszcze do wykorzystania, zdalnie rejestruje na Portalu wniosek. Ten następnie jest akceptowany bądź odrzucany przez przełożonego. Po akceptacji elektroniczny wniosek trafia do systemu kadrowo-płacowego. Portal Pracowniczy umożliwia też pracownikowi zdalne złożenie wniosku o wycofanie urlopu;
 • wnioski pracownicze: o zasiłek opiekuńczy, o wydanie zaświadczenia dla pracownika (np. na potrzeby uzyskania kredytu czy też pożyczki);
 • wniosek o zaliczkę – po wprowadzeniu na portal pracowniczy wniosek pracownika trafia do jego przełożonego, który akceptuje lub odrzuca prośbę. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kierowany jest on do odpowiednich osób w celu wypłacenia środków;
 • obsługa delegacji – system obsługuje wniosek od momentu jego zarejestrowania przez pracownika. Przeprocedowuje go zgodnie ze ścieżką akceptacji, aż do momentu rozliczenia delegacji, łącznie z wypłaceniem diet czy zwrotem kosztów podróży.

Gdy w organizacji istnieją inne obiegi dokumentów, które należałoby zautomatyzować, to również można zamodelować je w Portalu dla pracowników.  Dzięki temu ich obsługa przebiega sprawniej i możliwa jest również zdalnie w formie elektronicznej.

Korzyści płynące z wykorzystywania portalu dla pracowników

O korzyściach płynących z wykorzystania takiego rozwiązania można mówić wiele. Warto podkreślić kilka najważniejszych:

 • utrzymanie przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami a działami, które muszą prowadzić swoją pracę bez względu na sytuację (czyli dział finansowy czy HR);
 • optymalizacja pracy działu HR, a w szczególności rezygnacja z konieczności ręcznej rejestracji danych o urlopach czy przepracowanych godzinach;
 • usprawnienie pracy działu HR poprzez umożliwienie pracownikom zdalnego dostępu do ich danych kadrowych i płacowych;
 • bieżące rozliczanie dokumentów oraz sprawna ich rejestracja;
 • eliminacja papierowych dokumentów i zastąpienie ich dokumentacją elektroniczną;
 • ograniczenie błędów przy rejestrowaniu danych (są one wielokrotnie weryfikowane, a system kontroluje poprawność ich wprowadzania);
 • oszczędność czasu działów rozliczających dokumenty (dostępne są w formie elektronicznej i dalej podlegają tylko księgowaniu bądź rozliczaniu);
 • uproszczenie i przyspieszenie komunikacji z przełożonym, który posiada bieżącą informację o zadaniach wykonywanych przez pracowników;
 • możliwość modelowania dowolnych obiegów dokumentów, które dotychczas funkcjonowały w firmie w tradycyjnej, papierowej, formie.

Portal dla pracowników może w znacznym stopniu wpłynąć na stabilne prowadzenie codziennych działań w formie zdalnej, nawet w tak trudnym momencie, w jakim obecnie się znajdujemy. Wydaje się, że wykorzystywanie wszystkich możliwych rozwiązań, uniezależniających nas od realizacji zadań w biurach czy eliminowanie tym samym bezpośredniego kontaktu między pracownikami, będzie stanowiło podstawę budowania stabilności naszych organizacji.

Każdy z nas, niezależnie od tego czy zarządza firmą, czy w niej pracuje, powinien dbać o bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego warto wykorzystać możliwości, jakie niosą ze sobą platformy komunikacyjne, portale czy inne narzędzia. W dobie pandemii COVID-19 warto rozwijać możliwości pracy zdalnej, tak aby zadbać zarówno o pracowników, jak i o biznes.

Autor: Marta Dobrzycka