Realizacja płatności w ramach split payment w systemie WAPRO ERP by Asseco


Split Payment stało się w Polsce faktem – rozwiązanie weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe przepisy obejmują wszystkich przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Split payment dotyczy płatności za towar lub usługę, które zostały zakupione od innych podmiotów. Warto wymienić zatem kilka faktów, które dotyczą realizacji płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata w ramach split payment powinna być realizowana na dwa odrębne rachunki. Nabywca może wpłacić wartość netto za dokonany zakup na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT – na specjalne konto tego dostawcy, tzw. rachunek VAT.

Subkonto na potrzeby split payment

Specjalne subkonto (rachunek VAT) utworzone dla przedsiębiorcy na potrzeby split payment jest przypisane do kont złotówkowych danej firmy, a jego otwarcie i prowadzenie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Środki, które znajdą się na koncie VAT, mogą być oprocentowane na zasadach określonych w umowie pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Odsetki naliczone od środków na ww. rachunku są zapisywane na zwykłym rachunku firmy i nie ulegają zamrożeniu, jak pozostałe środki – zgromadzone na rachunku VAT.
Rachunek VAT jest automatycznie otwierany dla każdego przedsiębiorcy, mającego przynajmniej jeden rachunek rozliczeniowy w złotych polskich (PLN). Jest on prowadzony wyłącznie w polskiej walucie, zaś jego otwarcie i prowadzenie odbywa się bez prowizji i opłat, a także nie wymaga zawierania odrębnej umowy z bankiem.
Przepisy nie zakładają, by Urząd Skarbowy miał dostęp do niniejszych rachunków albo by mógł samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Dokonywanie zapłaty w ramach split payment

Wybór podzielonej płatności nie wiąże się z koniecznością realizacji dwóch odrębnych przelewów. Nabywca dokonuje zapłaty za pomocą jednego przelewu, w ramach którego wskazuje:
• kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy,
• oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy.

Zgodnie z art. 108a znowelizowanej ustawy o VAT, zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest wyłącznie w złotych polskich (PLN) oraz poprzez użycie komunikatu przelewu, w którym podatnik musi wskazać:
kwotę podatku VAT odpowiadającą całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
kwotę brutto odpowiadającą całości lub części wartości sprzedaży brutto,
numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej.

Stosowanie podzielonej płatności jest na razie dobrowolne. To nabywca towaru lub usługi może podjąć decyzję, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z otrzymanej faktury – czy jak dotychczas, łącznie z wartością netto, na standardowe konto bankowe sprzedawcy, czy też na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. Taką decyzję nabywca może podejmować w odniesieniu do każdej faktury odrębnie.
Sprzedawca ma natomiast możliwość zastrzeżenia w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment.

Płatności w systemie ERP

Większość małych i średnich firm wykorzystuje rozwiązania ERP do realizacji płatności w ramach split payment. Przykładowo, w systemie WAPRO ERP – po powiązaniu założonego przez bank rachunku VAT z powiązanymi z nim rachunkami rozliczeniowymi oraz dodaniu jego konta w planie kont, operacje dekretowania transakcji na rachunku VAT odbywają się automatycznie.

Kampania edukacyjna dla firm

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały kampanię edukacyjną dla firm pt. „Bezpieczna transakcja”, której celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie split payment oraz umożliwienie realizowania zapłaty w modelu podzielonej płatności w sposób łatwy i bezpieczny.

Autor:

Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z tematami split payment i JPK skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Napisz do nas:
dho@dho.com.pl