VAT split payment – nowe przepisy dla przedsiębiorców obowiązujące od 1 lipca 2018!


Podzielona płatność podatku VAT, czyli tzw. split payment, już niedługo zacznie obowiązywać polskich przedsiębiorców. Płatność za towary oraz usługi będzie wówczas mogła zostać zrealizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT, które bezpłatnie będzie prowadzić dla niego bank. Według projektu, split payment ma być na razie dobrowolny, czyli o jego zastosowaniu będą decydować kupujący.

Split payment ma dotyczyć płatności za towary oraz usługi zakupione od przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. W związku z tym każdy podatnik VAT, posiadający firmowy rachunek bankowy, będzie posiadał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców.

Kilka faktów na temat płatności split payment

  • Wybierając split payment, płatnik dokona przelewu tylko jeden raz – nabywca będzie musiał w nim wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT tego sprzedawcy.
  • Zapłata split payment będzie dokonywana poprzez użycie specjalizowanego formatu przelewu, w którym powinna być wskazana kwota brutto oraz VAT, a także takie informacje jak numer faktury oraz identyfikator NIP podatnika otrzymującego płatność.

Warto podkreślić, że split payment będzie na początku inicjatywą dobrowolną. To nabywcy będą podejmować decyzję, do każdej faktury osobno, czy chcą się rozliczać ze sprzedającym na zasadzie podzielonej płatności. Jednak w dłuższej perspektywie, split payment ma objąć obowiązkowo najprawdopodobniej wszystkie branże i przedsiębiorców.

Przeznaczenie środków na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy będą mogły zostać wykorzystane w celu zapłaty podatku VAT urzędowi skarbowemu, płatności podatku na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty tego podatku wynikającej z korekty.

Nowe przepisy przewidują jednak skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku. Korzyści finansowe z tego tytułu będą jednak w praktyce w większości przypadków minimalne. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni, w przypadku gdy będą posiadać konto VAT.

Zachęty dla nabywców

Ministerstwo Finansów opracowało kilka zachęt, które mają przekonać nabywcę do wpłaty kwoty VAT na specjalne konto VAT sprzedawcy:

  • płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z istotniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem,
  • nabywca, który wybierze split payment, nie będzie narażony na sankcje VAT,
  • nabywca korzystający ze split payment nie będzie także odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek VAT.

Split payment a zmiany w systemie ERP

Split payment stawia przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT przed koniecznością wprowadzenia zmian nie tylko w sposobie płatności, ale także w wykorzystywanych przez nich systemach finansowo-księgowych. Warto już teraz przyjrzeć się temu zagadnieniu i pomyśleć o tym, że w niedalekiej firmy staną przed problemem otrzymanej płatności w modelu split payment.

Autor:

Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych w kategorii podatku od towarów i usług (VAT) według Dziennika Gazeta Prawna.


Firma HLB M2 specjalizuje się w doradztwie podatkowym, badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości.

Jakub Banach
Prowadzący Kancelarię Adwokacką Banach Legal. Konsultant w firmie Banach Outsourcing. Adwokat zrzeszony w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jakub Banach prowadzi praktykę w obszarach prawa spółek, prawa własności przemysłowej. prawa umów oraz reprezentuje Klientów kancelarii w sprawach spornych. W swojej pracy zawodowej łączy doświadczenie w zarządzaniu biurem obsługi prawnej z wartościami płynącymi ze współpracy z firmą księgowo – doradczą.

Kancelaria Banach Legal koncentruje się na doradztwie dla różnorodnych przedsiębiorstw regionu z sektora MSP, działających w branżach handlowej, produkcyjnej i usługowej. Banach Outsourcing świadczy kompleksowe usługi m.in. w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz płacowo-kadrowego, doradztwa podatkowo-prawnego oraz gospodarczego, a także konsultingu procesów biznesowych.

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z tematami split payment i JPK skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Napisz do nas:
dho@dho.com.pl