Eduterapeutica Problemy wychowawcze – czyli jak zaradzić problemom wychowawczym w szkole


Czy jest nauczyciel, który nie zetknął się z problemami wychowawczymi w szkole? W jaki sposób pomóc uczniom w trudnych sytuacjach jakimi są przemoc, agresja i siecioholizm? Jak należy reagować na problemy wychowawcze uczniów?

Trudności czy problemów wychowawczych nie da się uniknąć w procesie edukacji młodego człowieka. W szkole napotykamy wiele sytuacji, które dezorganizują proces dydaktyczno – wychowawczy. Warto, aby podejmować działania naprawcze, które mogą w znacznym stopniu uczniom pomóc. Niezwykle istotna jest współpraca nauczycieli i rodziców.

Przemoc i agresja uczniów – jeden z najczęstszych problemów wychowawczych w szkole

Rodzice wysyłają swoje pociechy do szkoły, myśląc, że ich dziecko będzie bezpieczne, otoczone opieką i chronione. Niestety wiele dzieci doświadcza przemocy w szkołach w takiej czy innej formie.
Przemoc w szkole została uznana za coraz większy problem, przed którym stają wszyscy członkowie społeczności szkolnych. Opracowywane są programy interwencyjne w celu zwalczania tego coraz większego problemu.
Zarówno zindywidualizowane, jak i ogólne programy interwencji mają na celu ograniczenie występowania przemocy szkolnej i stworzenie bezpiecznego środowiska do nauki.
Ogólne programy interwencji mogą dotyczyć kwestii związanych z metodami dyscypliny i nadzoru. Rzadziej odnoszą się do dzieci jako jednostek. Natomiast zindywidualizowane programy interwencji odnoszą się do konkretnych potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych ucznia. Dotyczą one również kwestii związanych z dyscypliną i docelowym nadzorem nad uczniem (szukasz więcej informacji, w jaki sposób reagować na agresywne zachowania uczniów? Zobacz nagranie webinara Ei System „Gdzie zaczyna się agresja i jak reagować” – kliknij tutaj )

Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole?

Oto kilka strategii, które warto wdrożyć walcząc z przemocą i agresją w szkole.

 • Zapewnij uporządkowane i przewidywalne środowisko z ograniczeniami i zasadami. Zapewni to bezpieczeństwo, spójność i bezpieczeństwo w szkole.
 • Bądź konsekwentny w radzeniu sobie z niewłaściwym zachowaniem uczniów.
 • Stwórz przyjazną atmosferę w szkole, która sprzyja akceptacji i niestosowaniu przemocy. Nie pozwalaj na fizyczne lub emocjonalne zagrożenia lub zachowania w szkole. Stwórz atmosferę, która jest bezpieczna i spokojna. Zdrowy humor łagodzi stres i buduje odporność. Zapewnij możliwości zabawy i radości w życiu uczniów.
 • Naucz uczniów umiejętności rozwiązywania konfliktów i reagowania na akty przemocy. Naucz umiejętności zarządzania stresem. Pomoże to zmniejszyć przemoc i promuje zdrowie emocjonalne.
 • Poznaj swoich uczniów. Szukaj oznak, że są wściekli i tracą kontrolę.
 • Bądź wzorem do naśladowania. Ucz szacunku dla wszystkich ludzi i wszystkich pomysłów, przekonań.
 • Bądź chętny do słuchania i oferowania pomocy. Skieruj uczniów i rodziców do odpowiednich zasobów w szkole i społeczności, zwłaszcza w przypadku poradnictwa indywidualnego lub grupowego.
 • Naucz bezpiecznych i zdrowych sposobów wyrażania uczuć poprzez rozmowę, sztukę, muzykę, pisanie, ćwiczenia itp.

Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu u dzieci

Problemy wychowawcze w szkole nie zawsze muszą oznaczać przemocy ze strony uczniów. Statystycznie jedno na dziesięć dzieci, które grają w gry wideo, jest narażone na uzależnienie. Uzależnienie od gier wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niższych wyników w szkole, lęku i fobii społecznych.
Komputery od dawna są wykorzystywane przez dzieci i dorosłych jako wiarygodne źródła informacji. Ponad 20% dzieci ma teraz dostęp do nieograniczonej ilości informacji i interakcji.
Niektórzy rodzice nie są w stanie ustanowić ścisłych zasad dotyczących ograniczeń dostępu do komputera dla swoich dzieci.
Nadmierne korzystanie z Internetu u dzieci może powodować otyłość, bóle głowy i ogólny zły stan zdrowia z powodu braku aktywności fizycznej. Dzieci mogą być niedostosowane społecznie i mniej zdolne do dobrej komunikacji z przyjaciółmi i rodziną. Wreszcie większość popularnych gier online przedstawia nadmierne użycie przemocy.

Jakie są sygnały ostrzegawcze uzależnienia od komputera?

Eksperci od psychologii i mediów mają listę znaków ostrzegawczych do uzależnienia od komputera:

 1. Internet jest wykorzystywany przez Twoje dziecko, jako środek ucieczki od problemów lub łagodzenie przygnębionego nastroju.
 2. Twoje dziecko często traci poczucie czasu w trybie online.
 3. Poświęca sen dla możliwości spędzenia więcej czasu w Internecie.
 4. Sprawdza swój adres e-mail kilka razy dziennie.
 5. Ma gorsze osiągnięcia edukacyjne.
 6. Nie przestrzega ograniczeń korzystania z Internetu.
 7. Przebywa często przed komputerem.
 8. Twoje dziecko ma sygnały odstawienia, w tym niepokój lub drżenie rąk.
 9. Jest “cały czas zajęte komputerem”.
 10. Ma problemy z rozróżnieniem świata wirtualnego i świata rzeczywistego.

Skuteczne rozwiązania w uzależnieniu komputerowym

Szkoła powinna wspierać rodziców w przeprowadzeniu szczerych rozmów z dzieckiem na ten temat. Nie należy oceniać i przerywać argumentację dziecka. Warto skupić na zbadaniu rzeczywistych motywacji. Na początek należy uświadomić dziecku, że jest uzależnione i jakie niesie to ze sobą konsekwencje. Najlepszym sposobem na wyjście z tego stanu jest ustalenie ściśle określonego planu dnia. Warto ustalić zmieniające się godziny korzystania z internetu oraz częste przerwy. Szkoła powinna wspierać ucznia w doskonaleniu umiejętności społecznych. Nauczyciel może zapoznać z technikami relaksacyjnymi, do złagodzenia skutków odstawienia sieci.

Problemy wychowawcze w szkole podstawowej – jak sobie z nimi radzić?

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do rozpoznania potrzeb edukacyjnych swoich wychowanków, zaplanowania udzielanej pomocy i jej realizacji bądź koordynacji. Wszystkie te zadania pomaga spełnić program Eduterapeutica Problemy Wychowawcze, który porusza zagadnienia przemocy i agresji, problemów emocjonalnych oraz uzależnień. Jest to program zawierający komplet materiałów potrzebnych szkole do realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.