Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia


Drodzy Państwo,

Prezentujemy NOWOŚĆ w naszej ofercie!

Jest to program multimedialny skierowany do nauczycieli oraz pedagogów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych jak i na zajęciach logopedycznych z uczniami w wieku 10-15 lat.

Pomaga przygotować się do zajęć z uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych.

Po pełny opis produku zapraszamy do naszego sklepu


W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.