Ei System – educhmura.pl jako platforma edukacyjna umożliwiająca korzystanie z pomocy dydaktycznych


Dom Handlowy Oprogramowania dystrybutor Ei System prezentuje nowość jaką jest platforma edukacyjna educhmura.pl umożliwiająca korzystanie z pomocy dydaktycznych w okresie pandemii. Educhmura.pl to interaktywna platforma służąca do udostępniania treści edukacyjnych. Powstała z inicjatywy wydawnictwa pomocy dydaktycznych Ei System.

Za treści umieszczone na platformie i ich udostępnianie odpowiada Ei System, wydawnictwo znane z takich pomocy dydaktycznych jak Eduterapeutica Logopedia, Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne czy seria Harmonijny Rozwój. Możesz więc być spokojny jeśli chodzi o wartość merytoryczną udostępnianych kart pracy.

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami niemalże wszystkie dziedziny życia. Nie ominęło to również edukacji na każdym poziomie nauczania. Z dnia na dzień przedszkola, szkoły i uczelnie zostały zamknięte, a uczniowie i nauczyciele musieli bez przygotowania kontynuować naukę w zupełnie nowych, zdalnych warunkach. Ta nagła zmiana przyniosła też wiele pozytywnych zmian, a edukacja w czasie pandemii pozwoliła rozwinąć 3 nowe trendy.

1). Rozwój e-narzędzi dydaktycznych w czasie pandemii

Zmiana sposobu i miejsca prowadzenia lekcji spowodowała również zmianę metod i pomocy dydaktycznych, które musiały być dostosowane do nowych warunków zdalnej nauki. Jednym z takich narzędzi, stanowiącym odpowiedź na nowe potrzeby nauczycieli, pedagogów, terapeutów, jak i samych uczniów oraz ich rodziców stała się educhmura.pl. Jest to platforma edukacyjna przygotowana z myślą o prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej. Baza multimediów, kart pracy i materiałów edukacyjnych oferowanych za pośrednictwem educhmura.pl jest doskonałym miejscem dla:

Dla nauczycieli chcących wykorzystywać nowoczesne narzędzia w swojej pracy.

Dla terapeutów i pedagogów, którzy chcą zapewnić swoim uczniom zróżnicowane formy zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych

Dla rodziców i ich dzieci. Dzięki educhmura.pl zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne mogą odbywać w domowych warunkach.

Celem platformy jest stworzenie miejsca, dającego dostęp do zweryfikowanych, sprawdzonych treści i narzędzi edukacyjnych. Prócz łatwego dostępu i wygody użytkowania educhmura.pl ma być stale rozwijana o nowe pomoce edukacyjne, dostosowywana do wykorzystania na różnych typach urządzeń oraz integracji z innymi, popularnymi e-narzędziami. Dzięki temu edukacja w czasie pandemii może być prowadzona w wygodny dla nauczyciela sposób przy wykorzystaniu wielu narzędzi.

2). Większa otwartość na nowe rozwiązania 

Nagła zmiana sposobu pracy placówek edukacyjnych była okazją, która zmobilizowała nauczycieli do większej otwartości na nowe pomoce dydaktyczne, na które do niedawna spoglądali z rezerwą. Czynnikiem decydującym stała się tu możliwość ich swobodnego wykorzystania w pracy z uczniem na odległość. Takimi popularnymi rozwiązaniami stały się:

  • multimedia wplatane w przebieg zdalnych lekcji, angażujące uwagę ucznia przed komputerem i oddziałujące połączeniem kilku różnych form przekazu,
  • zdalne gry, quizy i zabawy edukacyjne, aktywizujące uczniów i sprawdzające się jako forma utrwalenia lub weryfikacji postępów w nauce,
  • narzędzia online koordynujące pracę własną ucznia oraz umożliwiające pracę projektową w grupach z wykorzystaniem współdzielonych plików i dysków sieciowych.

Tego typu zdalne rozwiązania nie tylko umożliwiają naukę i rozwój ucznia w warunkach domowych, ale – co ważne – opierają się o bliskie uczniowi wirtualne środowisko, z którego dotąd korzystał dla rozrywki i w komunikacji z rówieśnikami. Tym samym sięganie przez nauczyciela po rozwiązania internetowe znacząco wpływa na atrakcyjność nauczania i czyni je bardziej “na czasie”.

3). Przyspieszenie cyfryzacji edukacji

Potrzeba prowadzenia komunikacji wyłącznie na odległość wymusiła konieczność sięgnięcia po komunikatory internetowe i platformy wideokonferencyjne – dotąd wykorzystywane głównie w biznesie. Ich zadaniem było skomunikowanie ze sobą nauczycieli i uczniów, ale także grona pedagogicznego i rodziców. Szybko okazało się również, że narzędzia o podstawowych funkcjach nie zawsze są wystarczające. Placówki sięgały więc po bardziej zaawansowane rozwiązania, pozwalające na wymianę informacji i plików, współdzielenie ekranu, korzystanie z wirtualnej tablicy lub integrację z innymi systemami. Standardem stały się elektroniczne dzienniki lekcyjne, a nierzadko również wewnątrzszkolne systemy zarządzania informacją.

Pierwsze tygodnie nauczania zdalnego przyniosły ze sobą również duże wyzwanie, jakim stała się ochrona zwielokrotnionej liczby danych i bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli w sieci. Przypadki zakłócania zajęć, próby wyłudzania danych i ryzyko wycieku dokumentacji bądź materiałów edukacyjnych wymusiły zastosowanie zaawansowanych narzędzi i procedur bezpieczeństwa. Z końcem roku szkolnego 2019/2020 nikogo nie dziwiło już szyfrowanie plików, zabezpieczanie hasłami, zarządzanie dostępami.

Konieczna była również przyspieszona digitalizacja, a więc wprowadzenie do obiegu cyfrowego niezbędnych materiałów i pomocy, dostępnych dotąd przede wszystkim w formie analogowej. Jej celem było przede wszystkim utrzymanie dotychczasowego poziomu dostępności tych treści, jak na przykład księgozbiorów szkolnych bibliotek. Z drugiej jednak strony ten trend stał się dla placówek doskonałą okazją do popularyzowania materiałów dotąd rzadko wykorzystywanych, np. z uwagi na ich niewielką liczebność lub unikatową wartość.

Korzyści z przełamywania barier w edukacji

Nagła i niezapowiadana zmiana sposobu funkcjonowania oświaty wymusiła na placówkach edukacyjnych większą otwartość na nowoczesne formy i narzędzia komunikacji i edukacji. Nastąpiła swoista rewolucja, która przyspieszyła, a nawet zapoczątkowała wiele procesów z tym związanych. Bez pandemii z pewnością nie osiągnęlibyśmy tak skokowego rozwoju edukacji w kierunku rozwiązań online. Ułatwienia i usprawnienia, jakie one ze sobą niosą najpewniej staną się silnym motorem napędowym dla budowy zaplecza technicznego, a także dalszych zmian i ulepszeń w kierunku społeczeństwa cyfrowego – począwszy od wirtualnej szkolnej ławki.

Jedna platforma – wiele możliwości

Łatwa obsługa

Dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Wygoda – dostęp online

Dostępne rozwiązanie dla każdego

Sprawdzone treści edukacyjne

Łatwa integracja z innymi e-narzędziami

educhmura.pl to unikatowa platforma edukacyjna, która jest najlepszym nośnikiem pomocy dydaktycznych. Lubisz pracować w Classroom, a może wolisz Microsoft Office 365 dla Edukacji? To bez znaczenia bo educhmura.pl umożliwia pobranie każdej pomocy dykatycznej i zaimportowanie jej do dowolnego e-narzędzia, z którego korzystasz w trakcje zajęć z uczniami.

nauczycielka pracuje przy komputerze z educhmura.pl
uczen uczy się przy komputerze

Udostępniaj pomoce dydaktyczne uczniom

Korzystając z platformy educhmura.pl można w prosty sposób udostępniać treści edukacyjne uczniom, rodzicom, czy innym nauczycielom. Pobierz z educhmura.pl wybrane materiały (karty pracy, poradnik, ćwiczenia multimedialne lub fiszki) i prześlij je jako załącznik pocztą e-mailową lub udostępnij za pomocą innego narzędzia (np. Google Dysk, WeTransfer).

Dostępne programy multimedialne educhmura.pl na sklepie swiatprogramow.pl

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3

Dostęp na 30 dni:

https://swiatprogramow.pl/eduterapeutica-specjalne-potrzeby-edukacyjne-dla-klas-1-3-program-online-dostep-na-30-dni.html

Dostęp na 12 miesięcy – PROMOCJA:

https://swiatprogramow.pl/eduterapeutica-specjalne-potrzeby-edukacyjne-dla-klas-1-3-program-online-dostep-na-12-miesiecy.html

Dostęp na 1 dzień jest bezpłatny.

Eduterapaeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8

Dostęp na 30 dni:

https://swiatprogramow.pl/eduterapeutica-specjalne-potrzeby-edukacyjne-dla-klas-4-8-program-online-dostep-na-30-dni.html

Dostęp na 12 miesięcy – PROMOCJA:

https://swiatprogramow.pl/eduterapeutica-specjalne-potrzeby-edukacyjne-dla-klas-4-8-program-online-dostep-na-12-miesiecy.html

Dostęp na 1 dzień jest bezpłatny.

Eduterapaeutica Logopedia

Dostęp na 12 miesięcy – PROMOCJA:

https://swiatprogramow.pl/eduterapeutica-logopedia-wersja-rozszerzona-online-dostep-na-12-miesiecy.html

Dostęp na 1 dzień jest bezpłatny.

Oszczędzaj czas i pomagaj uczniom

Dzięki educhura.pl nauczyciele i terapeuci mogą zaoszczędzić czas na przygotowywanie materiałów dla uczniów. Poszukiwanie pomocy dydaktycznych na różnych platformach i serwisach można zastąpić jedną stale rozwijaną platformą educhmura.pl. Pozwala to zaoszczędzić czas i skoncentrować się na pracy z uczniami.

Karty pracy, które znajdziesz na nowej platformie edukacyjnej educhmura.pl

Educhmura.pl to wygoda użytkowania, która pozwala na korzystanie z kart pracy w dowolny sposób. Możesz je pobrać i przesłać do uczniów lub po prostu wydrukować i rozdać w klasie w czasie lekcji.

Karty pracy dla…

To, co znajdziesz na platformie educhmura.pl możesz wykorzystać na wiele sposobów. Są karty pracy przydatne w terapii logopedycznej, ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki małej oraz kaligrafii czy materiały przeznaczone do pracy z uczniami zmagającymi się z dyskalkulią. Dodatkowo na educhmura.pl znajdziesz darmowe karty pracy do nauki podstaw programowania czy gry w szachy (Złapmy lwa).

Dlaczego karty pracy

Karty pracy wciąż są jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych podczas lekcji oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Chętnie sięgają po nie nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci. Zróżnicowana forma, treść zadań oraz łatwość z ich korzystania sprawiają, że narzędzie to odgrywa istotną rolę w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego też zostały umieszczone na platformie educhmura.pl.

Masz chmurę, masz karty pracy

Educhmura.pl jako ogólnodostępny nośnik darmowych kart pracy jest rozwiązaniem uniwersalnym. Treści dydaktyczne na wirtualnym dysku zapewniają niemalże nieograniczony dostęp, dzięki czemu korzystanie z zamieszczonych materiałów jest proste i wygodne – zarówno podczas prowadzenia lekcji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy zdalnego nauczania. To rozwiązanie zapewnia swobodę i pozwala pracować z uczniami w każdych warunkach. Pobrane karty pracy możesz zapisać w dowolnym miejscu na swoim komputerze – a dzięki takiemu innowacyjnemu podejściu odkrywamy nowe możliwości nauczania.

Z małej chmury duży… zestaw pomocy dydaktycznych

Educhmura.pl to nie tylko darmowe karty pracy. Platforma jest stale rozwijana o nowe pomoce dydaktyczne takie jak multimedialne programy dla uczniów z dysleksją rozwojową, problemami logopedycznymi, czy fiszki, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Nowe treści, które pojawiają się na educhmura.pl sprawiają, że platforma jest rozwiązaniem wspierającym pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, terapeutów oraz rodziców uczniów. To bezkonkurencyjne rozwiązanie na polskim rynku edukacyjnym.