Hitobito GoSense już dostępne!


Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor Hitobito informuje, iż ze względu na spore zainteresowanie od Państwa, wprowadziliśmy do swojej oferty nowe produkty Hitobito GOSense.

GOSense to nowa seria pomocy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Seria została opracowana przez grupę współpracujących ze sobą od prawie 10 lat specjalistów łączących w tym projekcie najlepsze trendy w terapii i metodyce nauczania z ergonomiczną formą interakcyjnych multimediów oraz stołowych i podłogowych gier i zabaw. Dzięki temu praca z dziećmi wychodzi poza gabinetowy schemat dziecko-terapeuta i dziecko-komputer – jest dostosowana do realiów i potrzeb szkoły w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych lub rewalidacyjnych. Pozwala też na korzystanie z ćwiczeń, gier i zabaw z całą klasą. Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

Poza częścią multimedialną i kartonowymi elementami gier, każda z części serii GOSense wyposażona jest w poradnik metodyczny oraz zestaw materiałów do samodzielnego wydrukowania obejmujących m.in karty pracy i elementy motywujace uczniów. Użytkownicy otrzymują też dostęp do scenariuszy zajęć wykorzystujących bezpośrednie otoczenie sali szkolnej lub realizowane w plenerze.

  • dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii,
  • również dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • łączy najnowsze trendy w terapii i metodyce nauczania,
  • łączy zaangażowanie nauczycieli, terapeutów i rodziców,
  • ergonomiczna forma multimediów oraz stołowych i podłogowych gier i zabaw,
  • praca indywidualna, grupowa i w całej klasie,
  • ćwiczenia w ruchu, wzajemne interakcje dzieci, manipulacja przedmiotami,
  • poradniki metodyczne, materiały do wydrukowania, materiały dla rodziców i dodatkowe scenariusze online.

 

Produkty GoSense dostępne są pod adresem:

https://www.swiatprogramow.pl/product/search?query=hitobito+gosense