MÓWik STANDARD, MÓWik PRO a MÓWik PRO PLUS (ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo) – czym się różnią?


Technologia komputerowa poczyniła w ostatnich kilkunastu miesiącach ogromne postępy. Urządzenia z ekranami dotykowymi są coraz doskonalsze i coraz tańsze. Również osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tego dobrodziejstwa. Smartfony i tablety są już w cenach od kilkuset złotych. Dla porównania, dostępne dotąd specjalistyczne, oparte na technologii komputerowej, urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej kosztują w granicach kilkunastu – kilkudziesięciu tysięcy złotych. Te tańsze mają z kolei ograniczenia, jeśli chodzi o pojemność zapisu informacji – wymagają nagrywania głosu oraz wymiany tablic papierowych, co jest czasochłonne i pracochłonne oraz uzależnia użytkownika od stałej pomocy innej osoby. Dostępność tych urządzeń jest ograniczona również przez to, że większość z nich nie posiada gotowych tablic do komunikacji w języku polskim. Zatem terapeuta, rodzic, asystent osoby niemówiącej, musi urządzenie dopiero „zaprogramować”, co jest czasochłonne oraz wymaga wiedzy umiejętności i wiedzy o języku, która nie jest łatwo dostępna. MÓWik korzysta z wiedzy osób pracujących z osobami niemówiącymi od kilkunastu lat. To one wykonały tę pracę, by MÓWik był dostępny cenowo oraz gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. MÓWik łączy możliwości drogich i zaawansowanych technologiczne urządzeń do komunikacji oraz niską cenę prostych, tanich komunikatorów.

Kupując MÓWik-a, można zamówić go z wybranym z naszej oferty urządzeniem (tabletem, smartfonem) – wówczas otrzymujecie Państwo gotowe narzędzie do komunikacji – protezę mowy. Można również kupić sam program i zainstalować go we własnym, już posiadanym urządzeniu.
MÓWik w chwili obecnej działa w systemie operacyjnym Android, wersja 4.0 lub wyższa. Jest to system operacyjny dla urządzeń mobilnych popularny w Polsce. Już wkrótce będą dostępne wersje MÓWik-a na inne systemy operacyjne.
Android działa na otwartej licencji, zatem jego wersje w poszczególnych urządzeniach mogą się częściowo różnić. MÓWik został przetestowany na urządzeniach: Samsung, Acer, Dell, Asus, HTC, LG, Sony, Toshiba. Cały czas trwają testy na urządzeniach innych firm. O wynikach testów będziemy na bieżąco informować na naszych stronach oraz poprzez newsletter. Nie zalecamy urządzeń niskokosztowych!

Funkcjonalność
Na tę cechę MÓWik-a składa się kilka jego możliwości:
Program już od pierwszego uruchomienia jest gotowy do użycia przez osobę niepełnosprawną. Nie ma potrzeby tworzenia tablic, gdyż one już tam są. Użytkownik musi jedynie nauczyć się korzystać z nich i „poruszać się” między nimi. Szybkość opanowania całego systemu zależy od jego możliwości intelektualnych i komunikacyjnych, a także od otoczenia wspierającego jego wysiłki i zachęcającego do komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Początkowo można ułatwić dostęp do symboli poprzez wybranie mu tablicy z słownictwem dotyczącym aktualnego tematu rozmowy.
Tablice mogą być rozbudowywane oraz dostosowywane do potrzeb użytkownika.
Można dodawać własne symbole, obrazki i zdjęcia. Jeśli osoba niepełnosprawna korzysta już z jakiegoś systemu symboli (Makaton, PCS, Piktogramy PIC, symbole Blissa i inne), można je bardzo łatwo wstawić w gotowe plansze zamiast symboli Mówika (Dotyczy wersji MÓWik PRO).

Klawiatura wirtualna umożliwia osobom potrafiącym pisać choćby w ograniczonym stopniu, pisanie w polu dialogu, dzięki czemu informacja może zostać wypowiedziana na głos. Predykcja słów przyśpiesza i ułatwia wpisywanie słów i zdań.
MÓWik mówi dwoma głosami do wyboru: męskim (Jacek) i żeńskim (Maja). Są to głosy syntezy mowy Ivona – najlepszej polskiej syntezy mowy. Dzięki temu kobieta lub mężczyzna mogą korzystać z programu zgodnie ze swoją płcią.  Wyboru głosu należy dokonać przy zamawianiu programu.

MÓWik STANDARD jako wybór medyczny skierowany jest dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski) przeznaczony jest do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.  Działa w oparciu o system Android.

Istnieje możliwość wyboru kilka rodzajów tablic z głosem męskim oraz kobiecym:

1. Dorosły – tablice zawierające słownictwo dorosłej osoby.

2. Dziecko I – proste tablice ze słownictwem dziecka.

3. Dziecko II – bardziej złożone tablice dla dziecka.

MÓWik PRO to wyrób medyczny umożliwiający wymianę symboli MÓWik w gotowych tablicach na własne pliki graficzne, regulację odstępów między przyciskami (posiada przycisk HOME), regulację tempa wymowy oraz opóźnienie wymowy.

Działa w oparciu o system Android, z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowany jest dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

MÓWik PRO PLUS umożliwia wymianę symboli MÓWik w gotowych tablicach na własne pliki graficzne, regulację odstępów między przyciskami. Posiada przycisk HOME oraz SKANOWANIE za pomocą jednego lub kilku włączników.

Będący wyrobem medycznym (przy ułatwionym dostępie dla osób niepełnosprawnych ruchowo), z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), działający w oparciu o system Android przeznaczony jest do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

W celu zapoznania się szczegółowo z produktami zapraszamy do naszego sklepu:

https://www.swiatprogramow.pl/product/search?query=m%C3%B3wik