mTalent POTRAFIĘ. Uczeń starszy – obszar polonistyczny i matematyczny (4-6) jako kolejny tytuł u dystrybutora firmy Learnetic czyli w DHO – ZAPOWIEDŹ!


Dom Handlowy Oprogramowania jako dystrybutor Learnetic pragnie Państwu przedstawić serię nowych programów mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny i matematyczny dla uczniów klas 4-6.

Są to zestawy ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej i matematycznej.

Program składa się z blisko 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

Program mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to:

 • zestaw angażujących uczniów ćwiczeń, które integrują treści literackie, językowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne,
 • zestaw ekranów interaktywnych wspomagających i rozwijających system językowy, a także utrwalających i systematyzujących ogólną wiedzę polonistyczną i doskonalących wiele umiejętności z mnogich obszarów,
 • starannie dobrane, interesujące teksty kultury umożliwiające harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia,
 • materiały do wykorzystywania na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej, na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako utrwalenie lub uzupełnienie na lekcjach języka polskiego.

Program mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6) to:

 • interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami multimedialnymi,
 • skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia w obszarze matematycznym z uczniami klas 4-6 (i starszych);
 • ćwiczenia adresowane do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • materiały do wykorzystywania na zajęciach terapii pedagogicznej, wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako utrwalenie lub uzupełnienie na wybranych lekcjach matematyki;
 • ponad 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce;
 • zestaw różnorodnych ćwiczeń wspomagający i rozwijający umiejętności
 • arytmetyczne, kształtujący umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowujący uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonalący wiele umiejętności z innych ważnych obszarów;
 • zestaw angażujących ćwiczeń wyrównujących różnice edukacyjne uczniów z klas 4-6 w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia
 • sprawności rachunkowej, wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, rozumowania i tworzenia strategii;
  starannie dobrane, interesujące zadania umożliwiające harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia;
 • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć;
 • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np.: karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne);
 • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami).

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Wypróbuj wersję demo i dowiedz się więcej w naszym sklepie!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o produkcie mTalent POTRAFIĘ zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym:

dho@dho.com.pl

bodydho@dho.com.pl

lub telefonicznie 228641313