Nowy zakres JPK dla firm MSP już od lipca 2018 – przygotuj się na zmiany!


Nowy zakres JPK dla firm MSP już od lipca 2018 – przygotuj się na zmiany!

Już od 1 lipca tego roku Urzędy Skarbowe będą miały prawo wezwać małych i średnich przedsiębiorców do przesłania na żądanie danych dotyczących wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Takie wezwanie może zostać zgłoszone m.in. na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej, podatkowej czy krzyżowej. JPK nie jest w tym przypadku jednak nowością dla firm z segmentu MSP, które od ponad roku już mają obowiązek przesyłania co miesiąc danych w postaci elektronicznej, dotyczących struktury VAT JPK. Nowe obowiązki raportowania dodatkowych danych przez mniejsze organizacje to już ostatni etap implementacji Jednolitego Pliku Kontrolnego w polskich przedsiębiorstwach.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (od stycznia 2017 r.) oraz mikro-firmy (od stycznia 2018 r.) są zobowiązane do co miesięcznej wysyłki informacji w postaci elektronicznej (JPK) z prowadzonej ewidencji VAT. Od 1 lipca 2018 roku zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie spółki będą zobligowane do przesyłania całego zestawu wymaganych plików JPK, na wezwanie organów podatkowych.

Jeśli posiadasz oprogramowanie WAPRO ERP zaktualizuj oprogramowanie, by zachować zgodność z przepisami.

Jeśli nie posiadasz oprogramowania WAPRO ERP skontaktuj się z naszym Działem Handlowym, a pomożemy Ci dopasować oprogramowanie do Twoich potrzeb.

 

Jakie są obowiązkowe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują:

  • Księgi rachunkowe* – informacje dotyczące przede wszystkim zestawienia obrotów i sald oraz dziennika księgi głównej, a także ksiąg pomocniczych.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów** – transakcje zarejestrowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.
  • Ewidencja przychodów** – transakcje zarejestrowane w Ewidencji Przychodów.
  • Wyciągi bankowe – salda wyciągu bankowego wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez podatników.
  • Magazyn – transakcje przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchodu wewnętrznego oraz przesunięć wewnętrznych.
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – informacje dotyczące transakcji, które są ujmowane w rejestrze VAT, tak aby uzgadniały się z deklaracją VAT.
  • Faktury VAT – rejestr faktur sprzedaży VAT.

Nie wysłanie JPK lub pomyłki w pliku

Nie przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w wymaganej formie i terminie będzie traktowane przez Urzędy Skarbowe tak samo jak nie udostępnienie ksiąg. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wówczas dwóch rodzajów sankcji: kara porządkowa (art. 262 Ordynacji Podatkowej) oraz kara grzywny (art. 83 Kodeksu Karnego Skarbowego).

W przypadku, gdy w przesłanych w ramach JPK danych Urząd Skarbowy stwierdzi pomyłki, przedsiębiorca może dokonać odpowiedniej korekty, zarówno w dokumentacji i systemie ERP, jak i w pliku JPK. W niektórych przypadkach istnieje też potrzeba przesłania czynnego żalu, co pozwala uniknąć dalszych czynności sprawdzających oraz kontroli, jak i sankcji karno-skarbowych. Należy także pamiętać, że zignorowanie informacji o nieprawidłowościach w JPK może prowadzić do kontroli organów podatkowych, jak również do ww. sankcji.

Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany?

Biorąc pod uwagę nowe obowiązki czekające od lipca br. małe i średnie firmy w zakresie raportowania danych z operacji gospodarczych, warto już teraz przeanalizować na nowo potrzeby i możliwości usprawnienia tych procesów.

Przygotowanie przedsiębiorstwa do pełnego wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego wymaga przede wszystkim dostosowania systemu do zarządzania tak, aby było możliwe techniczne generowanie wymaganych plików JPK i wysłanie ich na serwer Ministerstwa Finansów na wezwanie organów skarbowych. Zakres wymaganych przez organ podatkowy przekazywanych danych w postaci plików JPK może być bardzo szeroki, a informacje mogą pochodzić z wielu programów różnych producentów. Dlatego warto sprawdzić, czy system jaki planujemy zastosować do generowania JPK, umożliwia wyeksportowanie w postaci plików JPK wszystkich wymaganych prawem danych.

Dodatkowo, firmy powinny przygotować się do takiego księgowania i rejestrowania operacji gospodarczych, aby spełniały one wymagania schematów JPK.

* W zależności o formy rozliczeń.
** Struktura przygotowane dla podatników, którzy nie prowadzą pełnej rachunkowości.

Autor:

Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych w kategorii podatku od towarów i usług (VAT) według Dziennika Gazeta Prawna.

Eksperci WAPRO


Firma HLB M2 specjalizuje się w doradztwie podatkowym, badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości.

Jakub Banach
Prowadzący Kancelarię Adwokacką Banach Legal. Konsultant w firmie Banach Outsourcing. Adwokat zrzeszony w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jakub Banach prowadzi praktykę w obszarach prawa spółek, prawa własności przemysłowej. prawa umów oraz reprezentuje Klientów kancelarii w sprawach spornych. W swojej pracy zawodowej łączy doświadczenie w zarządzaniu biurem obsługi prawnej z wartościami płynącymi ze współpracy z firmą księgowo – doradczą.

Kancelaria Banach Legal koncentruje się na doradztwie dla różnorodnych przedsiębiorstw regionu z sektora MSP, działających w branżach handlowej, produkcyjnej i usługowej. Banach Outsourcing świadczy kompleksowe usługi m.in. w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz płacowo-kadrowego, doradztwa podatkowo-prawnego oraz gospodarczego, a także konsultingu procesów biznesowych.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z tematami split payment i JPK skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

http://www.wapro.pl/wapro/webinaria?utm_source=mailing_1302&utm_medium=email&utm_campaign=filmy&ylid=e86d4141-dbeb-165f-2605-39e36c216871

Napisz do nas:
dho@dho.com.pl