Pakiety programów do terapii Spektrum Autyzmu Nowa Era


Dom Handlowy Oprogramowania pragnie przedstawić państwu specjalnie przygotowane  pakiety programów uzupełniających się zależnie od potrzeby terapeutycznej w obszarze spektrum autyzmu:

Pakiet:
1 Wspieranie rozwoju poznawczego
2 Wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych
3 Wspieranie rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych

Programy powyższe mogą być odpowiedzią na potrzebę większej indywidualizacji terapii,pozwalają terapeucie prowadzić bardziej kompleksową terapię korzystając z funkcjonalności i zasobów innych programów.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO w każdym pakiecie jako specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Stanowi on wsparcie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu
i jest idealnym narzędziem narzędzie w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, u których występują trudne zachowania
Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz
dydaktycznych.
SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

Wspieranie rozwoju poznawczego

w terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Uzupełnia w zakresie wspomagania
rozwoju funkcji poznawczych oraz zapobieganiu trudnościom edukacyjny ma dołączony Program Śmiało do Szkoły, który
wspiera nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do
podjęcia nauki w szkole.

Program m.in.:

• wprowadza ćwiczenia percepcji słuchowej, które pomagają
zapobiegać trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia
• zawiera bogaty materiał diagnostyczny i zestaw ćwiczeń
multimedialnych wspomagających rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych
i kompetencji matematycznych
• wspiera realizację podstawy programowej

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:

https://swiatprogramow.pl/wspieranie-rozwoju-poznawczego-w-terapii-dziecka-ze-spektrum-autyzmu-czyli-sklad-pakietu-spektrum-autyzmu-pro-smialo-do-szkoly-5-ksiazek.html

Wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych

uzupełniony o programy w zakresie profilaktyki trudnych zachowań, we wprowadzaniu zasad, w budowaniu poprawnych relacji z innymi, rozwiązywaniu konfliktów,integracji z otoczeniem dołączony program Moc emocji
ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci w wieku 6-10 lat.

Program m.in.:

• podnosi stopień zaangażowania i aktywności dzieci dzięki
lekcjom multimedialnym,
• realizuje cele określone w podstawie programowej w zakresie
rozwoju emocjonalno-społecznego,
• podkreśla znaczenie relacji społecznych i dobrej komunikacji w
rozwoju każdego ucznia

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:

https://swiatprogramow.pl/moc-emocji.html

Wspieranie rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych

wyposaża terapeutów w narzędzia ułatwiające
pracę nad rozwijaniem kompetencji językowych i komunikacyjnych ucznia. Trudności z rozumieniem mowy i werbalną komunikacją to częsty problem dzieci ze spektrum autyzmu. Dołączony program logopedyczny który można wybrać z proponowanych rozwija mowę czynną dziecka poprzez kształtowanie pojęć językowych i wzbogacanie języka, wspiera umiejętność identyfikacji, różnicowania i generowania
dźwięków mowy.
W zależności od rodzaju programu, zawierają m.in.:

ćwiczenia oparte na funkcji nagrywania i odtwarzania dźwięków, możliwość generowania i modyfikacji dźwięków i
filmy z prezentacją ruchu, gestu

Skład pakietu to  SPEKTRUM AUTYZMU PRO i  jeden z wybranych programów wspierających
terapię logopedyczną:

Logo-Gry

https://swiatprogramow.pl/logo-gry-pro-logopedia-pro.html

Obrazkowy Słownik Tematyczny

https://swiatprogramow.pl/obrazkowy-slownik-tematyczny-logopedia-pro.html

Logorytmika

https://swiatprogramow.pl/logorytmika-pro.html

Zabawy Słowem

https://swiatprogramow.pl/zabawy-slowem-logopedia-pro.html

Mówiące Obrazki

https://swiatprogramow.pl/mowiace-obrazki-logopedia-pro.html

Do każdego z pakietów dodano Gratis zestaw 5 książek o wartości dla klienta = 99,90 zł
są to książki aktywnościowe, rozwijające wszechstronne kompetencje dziecka (m.in. logiczne, matematyczne i językowe).

Jeśli Cię zainteresowały powyższe pakiety zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym 228641313