WAPRO 365 – wszystko co powinieneś wiedzieć – WAPRO ERP


WAPRO 365 w modelu abonamentowym – co to znaczy?

Dom Handlowy Oprogramowania jako główny dystrybutor WAPRO ERP by Asseco w Polsce informujemy, że do stałej oferty WAPRO ERP wprowadziliśmy nową linię produktów – WAPRO 365. Funkcjonalnie są to odpowiedniki dotychczas oferowanych programów, ale zasadniczo zmienia się sposób licencjonowania – z bezterminowego na czasowy. Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiony abonament na jego pracę (aż do 365 dni), a dotychczasowe pojęcie „aktualizacji”, dla abonamentów zostaje zastąpione pojęciem „przedłużenia” (zawsze o kolejne 365 dni). W czasie, kiedy abonament jest ważny, wszystkie pojawiające się wersje i aktualizacje są bezpłatne (niezależnie od numeracji wersji płatnych, które będą miały wpływ tylko dla licencji pozostających w starym modelu). Po upływie daty zakończenia abonamentu, program przestaje funkcjonować. Aby zachować możliwość modyfikacji i przeglądu danych archiwalnych, należy zakupić przynajmniej jedno stanowisko odpowiednika w licencji bezterminowej lub przedłużyć co najmniej jedno stanowisko licencji terminowej o kolejnych 365 dni.

Ile kosztuje model abonamentowy dla dotychczasowych i nowych użytkowników?

Użytkownicy wersji aktualnych, czyli 8.5.xx oraz 8.6.xx otrzymują możliwość przejścia w cenie specjalnej. Posiadacze nieaktualnych wersji mogą przejść na WAPRO 365 w cenie podstawowej.

Nowi klienci kupują abonamenty w cenie podstawowej, z możliwością udziału w aktualnie trwających promocjach.

Co ze „starymi” licencjami (w modelu tradycyjnym)?

W 2020 roku wszystkie licencje bezterminowe będą nadal w ofercie. Zmiana nastąpi od 1.10.2021 – licencje bezterminowe wariantów PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS, BIURO, BIURO PLUS oraz BUDŻET będą nadal oferowane, natomiast warianty START oraz BIZNES nie będą kontynuowane i zostaną wycofane z oferty 1.10.2021. Ostatnia aktualizacja dla wariantów START oraz BIZNES(w licencji bezterminowej) może ukazać się nie później niż 30.09.2021, a od 1.10.2021 nie będzie można ich kupić, zaktualizować jak również rozbudować o dodatkowe stanowiska.

Pozostałe warianty bezterminowe nadal będą oferowane w dotychczasowym modelu, jednakże może to ulec zmianie na rzecz przejścia do modelu abonamentowego, o czym poinformujemy użytkowników z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Czy “stare” programy przestaną działać?

Oczywiście nie. Zakupione licencje bezterminowe, pozostają bezterminowe i w wybranych wariantach będą kontynuowane (rozwijane, aktualizowane). Usługi subskrypcyjne związane z tymi programami będą aktywne zgodnie z dostępnością ich wariantów.

Jednak od 1.10.2020 produkty w modelu bezterminowym nie muszą być rozwijane w takim samym stopniu, jak produkty abonamentowe. To znaczy, że nie wszystkie nowe funkcje wprowadzane w wariantach WAPRO 365 muszą pojawić się w wariantach licencjonowanych w modelu bezterminowym.

Czy modele licencjonowania można ze sobą łączyć?

Tak, można posiadać programy w różnych modelach licencjonowania, ale należy pamiętać, że może to rodzić szereg problemów organizacyjnych. Program abonamentowy będzie otrzymywał wszystkie nowe funkcjonalności, natomiast produkty bezterminowe nie są w ten sposób gwarantowane – to znaczy, że w skrajnym przypadku może się okazać że brak funkcjonalny produktu w starym modelu, uniemożliwia jego współpracę z innym produktem (teoretycznie zgodnym), ale dostarczanym w nowym modelu – czyli np. bezterminowa licencja WAPRO Mag nie będzie poprawnie współpracowała na wspólnej bazie danych z abonamentową wersją WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir lub będzie mieć problem z wymianą danych pomiędzy nimi (obecnie jest to potencjalna możliwość, a nie zaistniały fakt – tym niemniej należy brać to pod uwagę w przyszłości).

Druga kwestia to zgodność generacji programu – zmiana numeru w wersji z 8.5.x na 8.6.x w przypadku licencji bezterminowej pociągnie za sobą konieczność płatnej aktualizacji, natomiast licencja abonamentowa (która w czasie wydania ten nowej generacji programu jest aktywna) otrzyma tę aktualizację automatycznie i na wspólnej bazie danych pojawi się problem. Albo nie będzie można zaktualizować licencji abonamentowej, albo będzie trzeba zakupić aktualizację do licencji bezterminowej (w tym samym czasie).

Czy będą jakieś promocje dla użytkowników wybierających model abonamentowy?

Tak, wraz z pojawieniem się aplikacji uruchomiliśmy system zachęt – zawierający m.in. dodatkowe stanowiska na jeden rok, nowe licencje dodatkowych aplikacji itp.. Szczegółowy katalog zachęt znajduje się w sekcji Promocje na stronie wapro.pl, w promocji „Wybierz co chcesz”

Jak kupić?

(pojęcia/zasady/przykłady)

Krótki słownik pojęć
Data zakończenia abonamentu – jest to data, która wskazuje koniec okresu abonamentowego i jednocześnie moment, po którym program przestanie działać, więc przed upływem tej daty należy przedłużyć abonament.
Zakup – to zakup pierwszego abonamentu programu lub rozbudowa o kolejne stanowiska
Rozbudowa – to zmiana parametrów programu na wyższy wariant, zwiększenie ilości stanowisk lub rozszerzenie o inne parametry (kartoteki, pracownicy itp.)
Przedłużenie – przedłużenie abonamentu na kolejnych 365 dni.
Okres odnowienia – jest to czas na 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia abonamentu. W tym okresie, przedłużenie abonamentu o kolejnych 365 dni może zostać zakupione w cenie specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa)
Cena podstawowa – pozycja w cenniku detalicznym, wg. której dokonuje się początkowego zakupu abonamentu na pierwsze i kolejne stanowiska.
Cena specjalna – cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza tym okresem, kalkulowane będzie wg. ceny podstawowej.

Szczegółowe zasady i przykłady.

Zakup
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu.

Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego.

Przedłużenie (odnowienie licencji)
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji.

Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów.

Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk.

W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.

Zmiana wariantu na wyższy (rozbudowa) lub niższy
Rozbudowa do wyższego wariantu możliwa jest w dowolnym momencie trwania abonamentu, w cenie podstawowej droższego wariantu, pomniejszonej o już zapłaconą kwotę (za tańszy wariant) i dodatkowo pomniejszoną o wartość dni ubiegłych, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu. Rozbudowy dokonuje się dla wszystkich aktywnych stanowisk (nie można zmienić wariantu i zmniejszyć liczby stanowisk w jednym czasie, oprócz momentu odnawiania abonamentu)

Przejście na niższy wariant możliwe jest tylko w momencie odnawiania abonamentu (w okresie odnowienia) i w żadnej sytuacji nie umożliwia zwrotu kosztów poprzednich abonamentów.

Zmiana liczby stanowisk – zwiększenie lub redukcja.
Zwiększenia liczby stanowisk można dokonać w dowolnym momencie, a ich cena będzie skalkulowana zgodnie z cennikiem podstawowym (ale naliczona zostanie tylko za dni, z których klient skorzysta od daty zakupu do daty wygaśnięcia abonamentu)

Przykład:

Data zakupu dodatkowych stanowisk – 1.06.2020

Data wygaśnięcia abonamentu posiadanego programu (do którego dokupujemy stanowisko) – 31.12.2020

Cena = liczba dni od 1.06 do 31.12 (czyli do końca abonamentu) * (cena podstawowa/365)

Zmniejszenie liczby stanowisk, możliwe jest tylko w okresie odnowienia, przy czym bazowa cena odnowienia dla tej transakcji (specjalna czy podstawowa), w przypadku zmniejszenia liczby stanowisk, zależna będzie od skali tej redukcji.

Zmniejszenie łącznej liczby stanowisk o 30% (lub więcej) odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej, niezależnie od tego, że abonament znajduje się w okresie odnowienia.

Przykład:

Użytkownik 10 stanowisk chciałby odnowić na kolejny rok tylko 7 z nich, co oznacza redukcję o 30% – w takim przypadku ceną bazową do wyliczenia kosztu przedłużenia będzie cena podstawowa. Jeżeli zdecydowałby się na przedłużenie 8 (zmiana tylko o 2 stanowiska), redukcja będzie jedynie o 20%, więc cena przedłużenia zostanie skalkulowana wg. ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa).

Źródło: https://www.waproerp.blog/wapro-365-wszystko-co-powinienes-wiedziec/

Otrzymaj rabat i pakiet powitalny w promocji „Miło Cię widzieć w WAPRO 365!”

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny pakiet powitalny – rabat 25% na dobry początek!
Otrzymasz w bardzo korzystnej cenie nowoczesny w pełni funkcjonalny system ERP, który będzie skutecznie wspierał Twój biznes!

Sprzedaż i magazyn

Sprzedaż i magazyn

wapro
mag 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
netto (brutto)
Cena specjalna
netto (brutto)
365 STARTPakiet jednostanowiskowy,
jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik
199,00 zł
( 244,77 zł )
159,00 zł
( 195,57 zł )
365 BIZNESPakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
499,00 zł
( 613,77 zł )
209,00 zł
( 257,07 zł )
365 PRESTIŻPakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
899,00 zł
( 1 105,77 zł )
459,00 zł
( 564,57 zł )
365 PRESTIŻ PLUSPakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
– kilka oddziałów, magazynów, użytkowników
999,00 zł
( 1 228,77 zł )
499,00 zł
( 613,77 zł )
Fakturowanie

Fakturowanie

wapro
fakturka 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
Netto (Brutto)
Cena specjalna
Netto (Brutto)
365 STARTPakiet jednostanowiskowy, jedna firma159,00 zł
( 195,57 zł )
159,00 zł
( 195,57 zł )
Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

wapro
fakir 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
Netto (Brutto)
Cena specjalna
Netto (Brutto)
365 BIZNESPakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (do 3 oddziałów)999,00 zł
( 1 228,77 zł )
399,00 zł
( 490,77 zł )
365 BIURO *Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm)1 199 zł
( 1 474,77 zł )
499,00 zł
( 613,77 zł )
365 BIURO PLUS *Pakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba firm)1 299  zł
( 1 597,77 zł )
699,00 zł
( 859,77 zł )
365 PRESTIŻPakiet sieciowy, licencja na 1 stanowisko (dowolna liczba oddziałów)1 399  zł
( 1 720,77 zł )
699,00  zł
( 859,77 zł )

* Uwaga – specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!

Księga przychodów i rozchodów

Księga podatkowa

wapro
kaper 365

LicencjaZakres licencjiCena nettoCena brutto
STARTPakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac)350,00 zł430,50 zł
BIZNESPakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)1 090,00 zł1 340,70 zł
BIZNES/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES1 090,00 zł1 340,70 zł
PRESTIŻ *pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)1 290,00 zł1 586,70 zł
PRESTIŻ/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ1 290,00 zł1 586,70 zł
BIURO *Pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)1 690,00 zł2 078,70 zł
BIURO/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO1 690,00 zł2 078,70 zł
Kadry i płace

Kadry i płace

wapro
gang 365

LicencjaZakres licencjiCena nettoCena brutto
BIZNES 30Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)1 590,00 zł1 955,70 zł
BIZNES 50Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)2 190,00 zł2 693,70 zł
BIZNES 100Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)2 690,00 zł3 308,70 zł
BIZNES/PAKIET 100Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)1 890,00 zł2 324,70 zł
BIZNES MAXPakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)na zamówieniena zamówienie
BIZNES/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES25% posiadanego pakietu25% posiadanego pakietu
BIZNES/STANOWISKO PAKIET 100Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100472,50 zł581,18 zł
BIURO 30 *Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)1 790,00 zł2 201,70 zł
BIURO 50 *Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)2 390,00 zł2 939,70 zł
BIURO 100 *Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)2 990,00 zł3 677,70 zł
BIURO/PAKIET 100 *Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)1 990,00 zł2 447,70 zł
BIURO MAX *Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)na zamówieniena zamówienie
BIURO/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO25% posiadanego pakietu25% posiadanego pakietu
BIURO/STANOWISKO PAKIET 100 *Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100497,50 zł611,93 zł
BIURO PLUS 50 *Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)3 590,00 zł4 415,70 zł
BIURO PLUS 100 *Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)4 990,00 zł6 137,70 zł
BIURO PLUS/PAKIET 100 *Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS 100, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)2 590,00 zł3 185,70 zł
BIURO PLUS MAX *Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)na zamówieniena zamówienie
BIURO PLUS/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO PLUS25% posiadanego pakietu25% posiadanego pakietu
BIURO PLUS/STANOWISKO PAKIET 100 *Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS 100647,50 zł796,43 zł
PRESTIŻ 50Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)3 590,00 zł4 415,70 zł
PRESTIŻ 100Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)4 990,00 zł6 137,70 zł
PRESTIŻ/PAKIET 100Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)2 590,00 zł3 185,70 zł
PRESTIŻ MAX *Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)na zamówieniena zamówienie
PRESTIŻ/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ25% posiadanego pakietu25% posiadanego pakietu
PRESTIŻ/STANOWISKO PAKIET 100Każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba oddziałów)647,50 zł796,43 zł
Środki trwałe

Środki trwałe

wapro
best 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
netto (brutto)
Cena specjalna
netto (brutto)
365 BIZNES 100Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko599,00 zł
( 736,77 zł )
299,00 zł
( 367,77 zł )
365 BIZNES 200Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko699,00 zł
( 859,77 zł )
339,00 zł
( 416,97 zł )
365 BIZNES 300Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko799,00 zł
( 982,77 zł )
369,00 zł
( 453,87 zł )
365 BIZNES 400Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko899,00 zł
( 1 105,77 zł )
399,00 zł
( 490,77 zł )
365 BIZNES 500Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko999,00 zł
( 1 228,77 zł )
439,00 zł
( 539,97 zł )
365 BIZNES 600Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko1 099,00 zł
( 1 351,77 zł )
469,00 zł
( 576,87 zł )
365 BIZNES MAXPakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko3 099,00 zł
( 3 811,77 zł )
999,00 zł
( 1 228,77 zł )
365 BIURO 100 *Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych, 1 stanowisko.999,00 zł
( 1 228,77 zł )
359,00 zł
( 441,57 zł )
365 BIURO 200 *Pakiet sieciowy do 200 środków trwałych, 1 stanowisko.1 199,00 zł
( 1 474,77 zł )
399,00 zł
( 490,77 zł )
365 BIURO 300 *Pakiet sieciowy do 300 środków trwałych, 1 stanowisko.1 399 zł
( 1 720,77 zł )
459,00 zł
( 564,57 zł )
365 BIURO 400 *Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych, 1 stanowisko.1 599 zł
( 1 966,77 zł )
499,00 zł
( 613,77 zł )
365 BIURO 500 *Pakiet sieciowy do 500 środków trwałych, 1 stanowisko.1 799 zł
( 2 212,77 zł )
559,00 zł
( 687,57 zł )
365 BIURO 600 *Pakiet sieciowy do 600 środków trwałych, 1 stanowisko.1 999 zł
( 2 458,77 zł )
599,00 zł
( 736,77 zł )
365 BIURO MAX *Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów), 1 stanowisko3 999 zł
( 4 918,77 zł )
1 399,00 zł
( 1 720,77 zł )

* Uwaga – specjalna cena. Sprawdź warunki promocji!

Mobilna firma

Firma mobilna

wapro
mobile 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
Netto (Brutto)
Cena specjalna
Netto (Brutto)
365 MOBILE ANDROIDJedno stanowisko799,00 zł
( 982,77 zł )
399,00 zł
( 490,77 zł )
365 MOBILE KONSOLA/STANOWISKO (2)Dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej159,00 zł
( 195,57 zł )
99,00 zł
( 121,77 zł )
Analizy wielowymiarowe

Analizy

wapro
analizy 365

LicencjaZakres licencjiCena podstawowa
netto (brutto)
Cena specjalna
netto (brutto)
365 BIZNESPakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko599,00 zł
( 736,77 zł )
209,00 zł
( 257,07 zł )
365 PRESTIŻPakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko799,00 zł
( 982,77 zł )
399,00 zł
( 490,77 zł )
Analizy mobilne

Analizy mobilne

wapro
ibusiness

UsługaOkres rozliczania usługiCena nettoCena brutto
Dostęp ze smartfonów i tabletów
do danych programu WAPRO Mag
Abonament na 30 dni na jedno urządzenie50,00 zł  0,00 zł61,50 zł  0,00 zł

* Promocja „Używaj bezpłatnie WAPRO iBusiness!”

Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%.

Gratulujemy decyzji i witamy w rodzinie użytkowników WAPRO 365!

Zamówienie możesz złożyć poprzez sklep: https://swiatprogramow.pl/product/search?query=wapro+365
Jeśli masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie mailowo napisz do nas: dho@dho.com.pl

Regulamin

1. Promocja dotyczy firm, które po raz pierwszy decydują się na zakup abonamentu WAPRO 365. Numer NIP nie może być przypisany do żadnej licencji programu marki WAPRO.
2. Rabat 25% obowiązuje tylko na oprogramowanie WAPRO 365 i dotyczy całej pierwszej transakcji. Każda kolejna (dodatkowe, stanowiska, rozbudowy wariantów itd.) będzie realizowane zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym.
3. Promocji nie można łączyć z innymi (chyba, że inna promocja w regulaminie wskaże jawnie na promocję „Miło Cię widzieć w WAPRO 365!”
4. Promocja trwa od 1 października 2020 roku do momentu zaprzestania jej publikacji na stronach WAPRO ERP.
5. Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży DHO na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży DHO.
6. Organizator Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
7. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator.
8. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą Siecią Partnerów DHO w całym kraju lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Handlowym DHO.
9. Warunkiem udzielenia promocyjnego rabatu jest wpisanie w zamówieniu hasła PROMOCJA POWITALNA.