WAPRO JPK nowy wariant Biuro – różnice pomiędzy WAPRO JPK Biuro a Biznes


23

Różnice WAPRO JPK Biuro a WAPRO JPK Biznes:

25

Współpraca z innymi modułami

WAPRO JPK działa w pełnej integracji z modułami

WAPRO Mag
Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir
Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper
Księga podatkowa
i ryczałt