Wsparcie techniczne dla Windows Server 2003 wygasło !!!


Nadal korzystasz z Windows Server 2003 — pomyśl o aktualizacji.

Wsparcie techniczne dla Windows Server 2003 zakończyło się 14 lipca 2015 roku. Dowiedz się jakie konsekwencje mogą płynąć dla Twojej organizacji, jeśli nie dokonasz aktualizacji.

Inwestycje w Windows Server 2003 prawdopodobnie zwróciły się już wielokrotnie. Świat technologii informatycznych zmienił się jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie do poznania. Rozwiązania techniczne ewoluują. Nastąpiła eksplozja wolumenu i typów danych, z którymi mamy do czynienia na co dzień, wymagana jest duża moc serwerów. Systemy operacyjne sprzed dziesięciu lat po prostu nie mogą być nadal konkurencyjne na dzisiejszym rynku. Dlatego też 14 lipca 2015 roku Microsoft zakończyło wsparcie techniczne dla systemu Windows Server 2003/R2.

Koniec wsparcia stanowi dla organizacji doskonałą okazję do unowocześnienia podstawy infrastruktury informatycznej. Co więcej, korzyści płynące z przejścia na najnowsze technologie, t.j. Windows Server 2012 R2, Microsoft Azure czy Office 365, znacznie przewyższają wymagane inwestycje i ryzyko wynikające z używania nieaktualnego oprogramowania. Systemy te pozwalają w pełni wykorzystać możliwości współczesnego sprzętu, jak i rozszerzyć możliwości pracowników o zdalny, bezpieczny dostęp do zasobów firmy.

 

Źródło: microsoft.com