Zmiany Vat w programach księgowych Asseco Wapro WF-KAPER


1Dom Handlowy oprogramowania jako dystrybutor Asseco Wapro  przedstawia:

Zmiany w programie Wf-Kaper czyli książka Przychodów i Rozchodów Asseco Wapro
 • Zmiany w programie wynikające z nowelizacji przepisów o VAT wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 roku
 • Zmodyfikowana została formatka księgowania i rejestrowania dokumentów ze względu na zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 lipca 2015
 • Zmodyfikowano rejestry VAT dostosowując je do zmian w art. 17 ustawy o VAT
 • Zmodyfikowano algorytmy podręcznego sumowania dokumentów w rejestrze sprzedaży zawierającym dokumenty podlegające tzw. odwrotnemu obciążeniu z podziałem na sprzedaż towarów i świadczenie usług
 • Dodany został nowy wzór deklaracji VAT-7 (15) oraz VAT-7K (9) – wersja tradycyjna (wersja elektroniczna zostanie opublikowana po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów stosownego wzorca deklaracji elektronicznej)
 • Informacja podsumowująca w obrocie krajowym – nowy formularz VAT-27, wraz z wersją przeznaczoną do sporządzania jego korekty w wersji tradycyjnej (wersja elektroniczna zostanie opublikowana po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów stosownego wzorca deklaracji elektronicznej)
 • Zmodyfikowano import danych z zewnętrznych źródeł za pośrednictwem pliku wymiany XML, dostosowując je do zmian w VAT obowiązujących od 1 lipca 2015;
  Uwaga – ze względu na konieczność rejestrowania od 1 lipca 2015 zapisów VAT z uwzględnieniem podziału transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca na dostawy towarów oraz usług co wynika z nowych wzorów deklaracji VAT, w wersji programów 8.00.8 zmuszeni byliśmy do zmieniany format pliku wymiany danych xml. W związku z tym w firmach, które przeprowadzają tego typu transakcje i importują dane z programu WF-Mag dla Windows aby program automatycznie, prawidłowo importował i rejestrował zapisy w rejestrach VAT wymagane jest aby oba programy były co najmniej w wersjach 8.00.8.W przypadku importu danych z wcześniejszych wersji programu WF-Mag dla Windows, dane nie zostaną zaimportowane prawidłowo. Będą wymagać ręcznej korekty w celu prawidłowego wykonania deklaracji VAT lub informacji podsumowujących VAT-27.
 • Uzupełniono pozycje dowodów wewnętrznych o nazwiska i imiona zleceniobiorców, gdy dowód wewnętrzny zawiera pozycje kwot umów cywilno-prawnych
 • Poprawiono czytelność elastycznego wydruku rejestru zakupów poprzez rezygnację z wydruku kwot zerowych
 • Doprecyzowano działania przeglądarki rozliczenia jazd samochodów w zakresie kolumny kwoty odliczenia podatku VAT

Żródło: www.wapro.pl